24 Juni 2020

Einde aan Tijdschrift voor Theologie

Ga naar overzicht

Deel op:

a zestig jaar komt er een einde aan het Tijdschrift voor Theologie, in 1961 opgericht door Edward Schillebeeckx. Het veranderend theologisch, kerkelijk en academisch klimaat en het gebrek aan geld en opvolgers is daar debet aan.

Het eerste nummer van Tijdschrift voor Theologie verscheen in het voorjaar van 1961, het laatste nummer van het tijdschrift in zijn huidige vorm zal in de winter van 2020 verschijnen.

Het tijdschrift is opgericht door dominicaan Edward Schillebeeckx en is vele jaren gemaakt door o.a. dominicaan Ted Schoof. Nu zijn het twee lekendominicanen die de knoop doorhakken: hoofdredacteur en hoogleraar theologie Erik Borgman en eindredacteur en hoogleraar theologie Stephan van Erp.

Uitgangspunt van het TvT is steeds geweest dat academische theologie ‘de voortgang dient van geloof en kerk in de hedendaagse cultuur’, schrijven Borgman en Van Erp. ‘Dit geloven wij nog altijd, maar we hebben de ervaring dat dit geloof nog maar door weinigen actief gedeeld wordt.’

Cultuur, kerk en theologie kregen gaandeweg ‘steeds sterker een zelfstandige logica’ en dat maakte het draaiend houden van een tijdschrift dat deze drie bij elkaar wil houden steeds moeizamer.

Het is niet gelukt om jonge theologen te vinden die mee willen doen en de financiële reserves zijn opgebruikt. Het laatste nummer van deze jaargang zal gewijd zijn aan de manier waarop jonge theologen kijken naar de opdracht van de theologie, om ‘zichtbaar te maken waar volgens ons theologie in de lijn van Tijdschrift voor Theologie bezig is toekomst te krijgen’.

Klik hier voor de website van de uitgever.