08 Juni 2020

De glorie van God vervult heel de aarde

Ga naar overzicht

Deel op:

Ik zou wel eens een bijeenkomst willen organiseren met als thema: “Waarom jouw leven voor mij belangrijk is”.’

Erik Borgman o.p.

‘Hoezeer een allochtoon ook geïntegreerd is, zij of hij blijft een allochtoon, of hij wil of niet. Zij wordt als zodanig gezien en behandeld en tegelijkertijd steeds maar toegeroepen: integreer nu eens! Geen wonder dat de uitroep I can’t breathe van George Floyd, en zes jaar eerder al van Eric Garner, een zwarte man die in 2014 in New York door agenten tegen de grond werd gedrukt en eveneens stikte, over de hele wereld tijdens de demonstraties opklinkt. Wie zou er vrij kunnen ademen in een samenleving die mensen op deze manier de adem afsnijdt?! (…)

Ik zou in het Huis van Dominicus graag eens een bijeenkomst organiseren met als thema: ‘Waarom jouw leven voor mij belangrijk is’. Niet langer nemen we elkaar de maat, maar we beschouwen iedereen als unieke bijdrage aan de collectieve schat die we gezamenlijk vormen.

Deze zondag lazen we in het Johannesevangelie Jezus’ uitspraak: “Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit” (Johannes 3,16).

God heeft zichzelf afhankelijk gemaakt van de wijze waarop wij elkaar behandelen. God wordt verstikt als wij elkaar verstikken en God wordt uitgesloten als wij elkaar uitsluiten. Los van wat de betogers er precies mee bedoelen, we horen Gods stem als er over de hele wereld wordt geroepen black lives matter en I can’t breathe.

De God die wij vorige week vierden als Geest en levensadem laat weten dat hem de levensadem wordt afgesneden! Laten wij hopen dat dit zijn list is om het vuur in ons op te stoken, de aarde een nieuw gezicht te geven en onszelf te leren spreken met een nieuwe stem: All lives matter want de glorie van God vervult heel de aarde.

*

Uit de wekelijkse column ‘Tekenen in de Tijd’ van Erik Borgman op de website van het Huis van Dominicus in Utrecht. Lees hier de hele tekst.