Kopstukken

Antoninus van Florence (1389-1439)

anwege zijn tengere gestalte werd Antonio bekender met het verkleinwoord Antonino. Hij werd de verpersoonlijking van de spirituele hervorming binnen de Orde.

Deze spirituele hervorming werd krachtig gepromoveerd door de zalige Raimundos van Capua (1330-1399). Deze was magister van de Orde sinds 1380 en een vurig voorstander van de terugkomst van de Paus van Avignon naar Rome. Ook was hij de geestelijke vader van de H. Catherina van Siena o.p.

Fra Angelico
Antonino trad op zestienjarige leeftijd in en werd meteen al bestemd voor het nog te bouwen klooster San Marco in Florence. In 1413 werd hij priester gewijd. Hij leefde een streng religieus leven en viel op door zijn scherpe verstand en zuiverheid in de leer. Daardoor werd hij al spoedig prior in verschillende kloosters in Italië. Ook in Rome kreeg hij hoge functies.

Van 1437 tot 1447 was hij de eerste prior van het inmiddels gebouwde nieuwe klooster San Marco in Florence. Tijdens zijn prioraat kon zijn orde- en huisgenoot de zalige Angelico de beroemde schilderijen aanbrengen op de muren van de gangen, zalen en vooral in de cellen van de bewoners zijn schilderkunst uitleven. Het klooster is nu een veelbezocht museum.

Raadgevingen
In 1446 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Florence. Hij kreeg bekendheid als ‘Antoninus van de raadgevingen’. Hij schreef in die jaren ook zijn veelgeraadpleegde Summa van de moraaltheologie. Daarnaast stichtte hij de sociëteit van de ‘Goede broeders van St. Martin (van Tours)’ om de armen te helpen. Ook streefde hij een serieuze spirituele hervorming van zijn clerus na.

Antoninus stierf op 22 mei 1439. Zijn ongeschonden lichaam ligt opgebaard in ‘zijn’ San Marco in Florence. Paus Adrianus VI kondigde zijn heiligverklaring af op 31 mei 1523. Zijn feestdag is 10 mei.