14 Mei 2020

'Alle dingen nieuw'

Ga naar overzicht

Deel op:

et het eerste deel van 'Alle dingen nieuw’ is Erik Borgman begonnen aan zijn ambitieuze dogmatiek: een trilogie over de belangrijkste theologische begrippen en inzichten.

Het boek kreeg al vijf sterren in Trouw (in de krant van 13 mei, lees hier) en heeft op de website van uitgever KokBoekencentrum een eigen pagina gekregen. Daar staan ook filmpjes met uitleg en lezersreacties.

Dit boek is het eerste deel van een theologisch meerjarenproject. In drie delen wil lekendominicaan prof. Erik Borgman een theologie voor de eenentwintigste eeuw schetsen. Het eerste nu uitgegeven deel heet ‘Invocatio’ (aanroeping) en schetst de theologische krijtlijnen waarbinnen hij zich wil bewegen. In de volgende delen komen schepping, verlossing en vernieuwing aan de orde.

Wat is de taak van de theologie? Volgens Erik Borgman moet zij God aanroepen in deze werkelijkheid. Vandaar die invocatio. Ze moet in dit leven, in deze cultuur en waar dan ook steeds weer laten zien dat de wereld niet afgesloten is, en hoe zich daarin iets nieuws en hoopvols aandient.

Verschillende leden van de dominicaanse familie lazen al in het boek.

Provinciaal René Dinklo o.p.:
‘Het gaat er in de dominicaanse spiritualiteit niet om dat jouw standpunt door anderen klakkeloos wordt overgenomen, maar dat jouw inzichten een bijdrage leveren aan de dialoog, om zo samen verder te komen. De grote ambitie van Borgman is dan ook dat hij een bijdrage kan leveren aan een verdere ontwikkeling van de katholieke theologie in deze tijd.’
Lees zijn hele tekst.

Broeder Richard Steenvoorde o.p.:
‘Het lijkt erop dat Borgmans radicale keuze voor het schrijven van een dogmatiek die geworteld is in vele stromingen uit de traditie, hem niet heeft opgesloten binnen de traditie. Hij zoekt bewust de randen op en gaat de dialoog aan met wie hij daar tegen komt. Tegelijkertijd laat Borgman zien hoe nieuwe dingen oplichten in oude bronnen en inzichten geven die voor onze huidige context van betekenis zijn. Daarmee brengt hij op een geloofwaardige wijze zijn eigen theorie direct in praktijk.’
Lees zijn hele tekst.

Webmaster en auteur Arjan Broers:
‘Waar veel theologen in deze tijd zich verschansen in universitaire kaders of in het graf – de laatsten neem ik dat niet kwalijk – durft Erik Borgman het aan om te schrijven over de theologie als een manier om de wereld te gaan zien als een plaats van verlangen naar God. Hij gaat in gesprek met denkers en wetenschappers, kunstenaars en mystici. En zoals altijd laat hij zichzelf kennen als een gelovig, gevoelig en denkend mens. Dat laatste klinkt vrij logisch, maar het is heus heel ongewoon in deze tijd.’
Lees zijn hele tekst.

Eerder verschenen