16 April 2020

Over dominicaanse democratie

Ga naar overzicht

Deel op:

oe kun je democratisch gehoorzaam zijn? Deze en andere vragen staan in Blikwisseling, contactblad van de dominicanessen van Bethanië. Het algemeen kapittel dat in april zou plaatsvinden is overigens uitgesteld.

Klik om het blad te lezen.

De dominicanessen van Bethanië zijn actief in Nederland, Duitsland en Letland. Op hun website is Blikwisseling digitaal te lezen. Het staat dit keer vol met berichten en beschouwingen over dominicaanse democratie.

Zo schrijft zr. Judith uit Erbach:

‘Zoals alle religieuzen leggen ook de dominicanessen de gelofte van gehoorzaamheid af. Hoe kun je democratisch gehoorzamen? “Gehoorzamen” komt van “horen”, heel goed luisteren naar wat iemand zegt, wat er nog achter de woorden kan zitten.

We gehoorzamen niet alleen onze oversten, we luisteren naar elkaar en naar wat God daardoor wil zeggen. Als iemand in de Orde der dominicanen denkt dat er iets persé moet gebeuren – oversten, zuster/ broeder – dan brengt hij of zij dat in gesprek.

Idealiter luisteren we echt naar elkaar en proberen we samen uit te vinden of deze gedachte geïnspireerd is of misschien toch niet. In principe heeft ieder van ons beloofd om de wil van God te volgen. Dus als er een consensus is, betekent dat, dat deze gedachte waarschijnlijk iets met God te maken heeft, en dan zullen we ons uiterste best doen om hem in de praktijk om te zetten. Samen.

Oversten (bij de dominicanen priors = eerste onder gelijken) worden gekozen voor een beperkte periode en zijn belast met het in de gaten houden van het geheel. Daarom hebben zij de taak om een zuster/broeder te sturen naar waar zij/hij het beste het geheel kan dienen.’