30 April 2020

Klooster in 40-45

Ga naar overzicht

Deel op:

en pater-verzetsheld, een granaatinslag, de dreigende komst van Duitse Mädel en habijten versteld met gordijnen: programmamaker Bastiaan van den Berg wist veel bijzondere verhalen op te duiken over het Zwolse klooster in oorlogstijd.

Bastiaan van den Berg vertelde over het onderwerp tijdens een avond in het klooster op 11 maart. Het plan was om het opnieuw te vertellen tijdens het Feest van de Geest met Pinksteren, 31 mei en 1 juni 2020, dat helaas niet door kan gaan vanwege de Coronacrisis. Er wordt gewerkt aan een alternatief voor wandelaars en internetters.

Via de website van het klooster is nu al wel de reader te lezen, vol met foto’s en ernstige en geestige feiten.

klooster zwolle oorlog

Een paar indrukken

Basilius Brink o.p.

Het verzetswerk van pater Basilius Brink werd door zijn medebroeders verkeerd verstaan, omdat hij zoveel uit het klooster was en altijd wel bonnen op zak had, verdachte ze hem ervan met de Duitsers samen te werken. De prior wist wel van zijn werk, maar kon het niet delen met iedereen vanwege het gevaar dat het uit zou lekken.

8 februari 1943

Hevige consternatie kwam over de fraters, toen zij onder de lessen de beruchte Stiefel der Duitsers over de gang hoorde stappen: spoedig horen zij de tijding dat er grote kans bestaat dat de broedersgang eveneens gerequieerd zal worden. Veel erger was dat dan de huidige Duitse soldaten-bezetting zal vertrekken en de hele bovenverdieping van het klooster bezet zou worden door de bekende muisgrijze ‘Mädel’.

23 februari 1945

Een nieuwe verrassing bracht de oorlog op het gebied van habijten. Daar het verstelgoed is opgeraakt, vallen de gordijnen van Arnichem onder de slopershamer en spoedig vinden we de habijten versteld met gordijnen.

13 -14 april 1945

‘s Avonds kwart voor negen, wij staan in de kerk te zingen en zijn aan de hymne van de Lauden gekomen, een hevige knal. En spoedig fluiten de Engels granaten rond kerk en klooster. Zware slagen, glasgerinkel. Bleek van schrik ontvluchten wij kerk en bereiken de kelder. Om 9 uur een tweede salvo. De kelders dreunen, maar wij staan veilig. Dan wordt het stil. De Duitsers beantwoorden het granaatvuur niet. Sommigen onzer wagen zich naar boven om dekens en vluchtkoffers te halen. In refter, de aula, de Paters- en Fratersrecreatie en de Paterkamers naast de recreatiezaal bijna geen ruit meer heel.