27 Maart 2020

Unieke Urbi et Orbi

Ga naar overzicht

Deel op:

Een diepe duisternis hangt over onze pleinen, straten en steden.’

Op vrijdag 27 maart gaf paus Franciscus op een leeg Sint Pietersplein de pauselijke zegen aan stad en wereld. Een unieke gebeurtenis, vanwege de wereldwijde Coronacrisis. Hieronder enkele fragmenten uit zijn overweging bij de evangelielezing uit Marcus 4, de storm op het meer. De uitzending is hier terug te kijken.

“Het lijkt nu al wekenlang of de avond is gevallen. Het duister is neergedaald over onze plannen, straten en steden. Het heeft zich meester gemaakt van ons leven. Het vult alles met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte die alles op haar weg verlamt. Je voelt het in de lucht, je ziet het aan de gebaren, je ziet het en hoe mensen kijken.

We zijn bang en verward. Zoals de leerlingen in het evangelie zijn wij ineens gegrepen door een onverwacht opgekomen razende stroom. We merken dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn kwetsbaar, we zijn de weg kwijt.”

paus franciscus urbi et orbi corona1

De paus op weg over het lege Sint Pietersplein

“De storm legt onze kwetsbaarheid bloot en de valse zekerheden waar onze agenda, plannen, gewoonten en prioriteiten bol van staan. Het laat zien hoe we in slaap hebben laten sukkelen wat ons leven en onze gemeenschap voedt, ondersteund en kracht geeft. De storm legt bloot hoe wij onszelf trachten te verdoven met gewoonten die ons lijken te redden, terwijl wij losgeraakt zijn van onze wortels en onze voor ouders vergeten zijn.

Heer, u doet een beroep op ons, een beroep op ons geloof. We moeten niet zozeer geloven dat u bestaat maar tot u komen en op uw vertrouwen. In deze vastentijd weerklinkt uw dringende oproep: bekeer je, keer met heel je hart terug tot mij. U roept ons op om deze tijd van beproeving te zien als een tijd van kiezen.

Dit is niet de tijd van uw oordeel, maar van ons oordeel.

“Dit is niet de tijd van uw oordeel, maar van ons oordeel. De tijd om te kiezen wat belangrijk is en wat voorbij zal gaan om onderscheid te maken tussen wat noodzakelijk is en wat niet. Het is tijd om ons leven weer naar u en onze medemensen te richten, God.

Daarbij kunnen we een voorbeeld nemen aan veel mensen die ondanks hun angst hun leven gegeven hebben. Dat is de kracht van de Geest die wordt uitgestort en die zich uit in moedige en genereuze toewijding.

Zij zijn degenen die nu de doorslag geven bij alles wat er gebeurt: artsen, verpleegkundigen, supermarkt werknemers, schoonmakers, ziekenverzorgers, chauffeurs, wetshandhavers, vrijwilligers, geestelijken en velen meer die begrepen hebben dat niemand het in zijn eentje kan doen.

In ons isolement lijden we onder het ontbreken van affectie en ontmoetingen en ervaren wij het gebrek aan veel dingen. Laten we nog maar eens luisteren naar de verkondiging die ons redt: Hij is opgestaan en leeft in ons midden.”

Bekijk hier de uitzending

paus franciscus urbi et orbi corona3

Zegening met de monstrans voor een leeg Sint Pietersplein, met zwaailichten en sirenes in de verte.

paus franciscus urbi et orbi corona2