13 Maart 2020

Sneaky Abraham

Ga naar overzicht

Deel op:

braham: #HeToo!

door Jan Groot

Deze verhalen zijn zo’n 3000 jaar oud. Ze dragen sporen van een patriarchale samenleving waarin mannen zich tegenover vrouwen als oppermachtige bazen gedragen, het komt nog altijd voor.

Ze zijn te allen tijde heel schokkend om te horen, voor vrouwen allereerst, maar ook voor mannen.

Abram is hier heel ‘sneaky’ bezig, achterbaks, alleen maar voor zichzelf. Sneaky, dat is slangachtig, glibberig, denk maar aan onze eerste zondag, aan het beeld van de slang. Het was het verhaal van Adam en Eva (Gen. 3), van hun grensoverschrijding, het afschuiven van verantwoordelijkheid en de schaamte om de naakte waarheid. We hebben onszelf buiten het paradijs gezet.

Abraham: #HeToo!

Die titel verwijst natuurlijk naar de vrouwen van de #MeToo-beweging, die de grote moed hebben om de machtige mannen die hen misbruikten aan te klagen tot voor de rechter.

En ze brengen daarmee ook heel veel anderen naar voren, vrouwen en mannen, slachtoffers van allerlei vormen van seksueel geweld. Denk bijvoorbeeld aan de mensenhandel, denk zoveel geweld binnen relaties en gezinnen.

Abraham: # Hij/Ook. Het pleit voor de schrijvers van de Bijbel dat ze deze verhalen over hun grote aartsvader Abraham niet hebben weggeschreven; ze hebben deze vuile was niet verdonkeremaand.

Ook het leven van Abraham gaat van vallen en opstaan!

Ik realiseer me ondertussen goed dat het horen van dit soort schokkende verhalen vrouwen en ook mannen hier pijnlijk kan raken. In onze persoonlijke levenssfeer zijn intimiteit en tederheid kostbare én kwetsbare geschenken. Juist op dit gebied van het leven is veel eerbied en fijngevoeligheid, veel zuiverheid nodig. En juist hier kan geleden pijn heel lang blijven schrijnen.

Abraham: #HeToo. Verhalen als deze houden ons wakker op een belangrijk punt van het mensenverkeer. In het geding is ieders menselijke waardigheid.

*

Uit de overweging van Jan Groot op 7 en 8 maart 2020 in de Dominicanenkerk Zwolle. Lees hier de hele tekst.