09 Maart 2020

Preek op Aswoensdag

Ga naar overzicht

Deel op:

We zijn stof in het universum. Maar we zijn stof waar God van houdt.’

We zijn as en zullen tot as wederkeren. We zijn zwak, kwetsbaar en sterfelijk.

We werden in de wereld gezet om van as naar het leven te gaan. Laten we onze hoop en Gods droom voor ons dus niet veranderen in stof. Laten we niet berusten. Je kunt je afvragen: “Hoe kan ik vertrouwen hebben? De wereld valt in duigen, angst groeit, er is zoveel kwaadaardigheid overal om ons heen, de samenleving wordt steeds minder christelijk …” Maar geloof je dan niet dat God ons stof kan transformeren tot heerlijkheid?

De as die we op onze voorhoofden ontvangen, moet de gedachten beïnvloeden die door ons heen gaan. De as herinnert ons eraan dat we als kinderen van God onze levens niet moeten doorbrengen met het najagen van stof. Van daaruit kan de vraag in ons hart ontstaan: “Waar leef ik voor?”

*

Uit de preek van paus Franciscus op Aswoensdag in de Santa Sabina, het internationale ‘hoofdkwartier’ van de Orde der Predikers. Volgens de traditie gaat de paus die dag van de Sant Anselmo, de hoofdkerk van de benedictijnen, naar de hoofdkerk van de dominicanen. Enkele dagen later werd het openbare leven in Italië goeddeels platgelegd.

Lees hier de hele preek (Engels).

De Nederlandse dominicanen Tiemen Brouwer (die in Rome woont) en Richard Steenvoorde (die een groep studenten begeleidde) waren bij de plechtigheid op aswoensdag aanwezig. Foto’s zijn te zien op de facebookpagina van de Orde.