25 Maart 2020

Klooster Zwolle stopt zalenverhuur

Ga naar overzicht

Deel op:

eze zomer nog eindigt het eigenaarschap van de Orde van het Dominicanenklooster Zwolle. Kerk, bezielde bewoning en programma’s blijven bestaan, de zalenverhuur is al gestopt vanwege de Coronacrisis.

Dat staat in een persbericht van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle. Per 15 juli wordt het eigenaarschap van het gebouw overgedragen. Maandag 16 maart werd het personeel geïnformeerd. Inmiddels is het klooster dicht vanwege de Coronacrisis en kwam eerder dan verwacht een einde aan de zaalverhuur.

De zalenverhuur zou stoppen per juli 2020 in verband met de overdracht van het gebouwencomplex door de Orde van de Dominicanen aan de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Door de overheidsmaatregelen en de vele annuleringen ziet het bestuur zich genoodzaakt nu al te stoppen met de zalenverhuur. De kerkverhuur wordt wel weer opgestart, zo gauw dit toegestaan is.

Als gevolg van dit besluit zal van een groot deel van de personeelsleden afscheid genomen moeten worden. Het bestuur realiseert zich dat dit pijnlijk is voor de betrokkenen. ‘Er is zorg en aandacht voor deze personeelsleden’, schrijft het bestuur. ‘Zij zullen zo goed mogelijk begeleid worden op basis van een degelijk sociaal plan.’

masterplan zwolle schets

Illustratie uit het masterplan met ingetekend de vleugels van het gebouw die in de toekomst worden aangepakt.

Na een dreigend faillissement in 2018 is in 2019 een positief financieel resultaat geboekt door het Dominicanenklooster Zwolle. Maar een duurzame rendabele exploitatie in eigen beheer is in de toekomst niet meer mogelijk.

Het grote pand midden in Zwolle, gebouwd in 1901 als ‘filosoficum’ van de Nederlandse dominicanen, wordt nu gebruikt als woonruimte door een kleiner wordende communiteit van broeders en enkele anderen, verenigd in wat de ‘Kloosterhof’ heet. Daarnaast is er een bloeiende geloofsgemeenschap en worden er programma’s over geloof, bezinning en verdieping gemaakt. Deze laatste activiteiten worden gefinancierd door het Dominicaans Platform Nederland.

De Stichting die het klooster beheert zorgt tot nu toe voor onderhoud van het gebouw en voor inkomsten via de verhuur van zalen en kantoorruimte aan kleine ondernemingen.

Bewoning, geloofsgemeenschap en programma's houden een plek.

Bewoning, geloofsgemeenschap en programma’s moeten een plek houden in de toekomst, zo stelden de dominicanen toen ze vorig jaar april de opdracht gaven aan HMO, Herstructurerings Maatschappij Overijssel, om een plan te bedenken voor het monumentale gebouw.

HMO gaat de rol van de Orde overnemen als eigenaar van het vastgoed, met uitzondering van het Adema-orgel in de kerk (dat blijft eigendom van de Orde). Hiervoor wordt een nieuwe vastgoed-BV opgericht. De rol van de Stichting verandert van beheerder naar één van de huurders van het Dominicanenklooster.

Het plan dat HMO gaat uitwerken is een combinatie van de functies wonen, werken en verblijven. Hiervoor is een grootscheepse renovatie nodig, die gefaseerd wordt uitgevoerd, naar verwachting per vleugel. Het gebouw wordt verduurzaamd en krijgt ook nieuwe installaties. HMO wil de ruimtes geschikt maken voor diverse functies. Een woonruimte moet eenvoudig te veranderen zijn in een kantoorruimte en andersom.

0103

Artist impression (uit het masterplan) van de zolder verbouwd tot woon- en kantoorruimte, en een foto van de zolder voor de recente opruiming van.

Komende maanden stelt HMO het definitieve programma van eisen op, rekening houdend met de monumentale waarde van het complex. Ook wordt de nieuwe vastgoed-BV ingevuld en worden de definitieve ontwerpen voor de binnen- en buitenruimte vastgesteld.

De Stichting zal zich op haar beurt voorbereiden op een toekomst waarin het beheer is overgedragen en alle gevolgen die dat heeft voor de mensen die nu in het klooster werken.

Volg het proces op de website werkenaankloosterzwolle.nl

Lees ook dit artikel in de Stentor: Grote ontslagronde bij te renoveren Dominicanenklooster in Zwolle: ‘Pijnlijk, maar noodzakelijk’