22 Maart 2020

Gebed in de Coronacrisis

Ga naar overzicht

Deel op:

Gedenk dat Gij hoe dan ook een God van levenden zijt.’

Gij, God van leven,
die het welzijn wil van mensen
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
wees ons nabij en draag ons.

Wees ons nabij nu wij bezorgd zijn
over de gezondheid van elkaar,
over de gezondheid van onze naasten,
over de gezondheid van onszelf.

Draag ons als wij zorg dragen
voor het welzijn van elkaar,
voor het welzijn en de genezing van onze naasten,
voor onze eigen genezing.

Wees nabij en draag hen die onder ogen moeten zien
dat zij een naaste kunnen verliezen aan de dood,
dat zij een geliefde uit handen zullen moeten geven,
dat zij niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart van een vriend of vriendin.

Gedenk de stervenden,
gedenk de gestorvenen,
gedenk dat Gij hoe dan ook
een God van levenden zijt.

Doe al uw mensen opstaan
in de kracht van uw levengevende Geest,
in de naam van Jezus de Verrezene,
in het licht van uw aanwezigheid.

Amen

*

(Erik Borgman o.p.)