18 Februari 2020

Organisatie en contact

Ga naar overzicht

Deel op:

e Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland heeft een bestuur en een aantal commissies actief. Hieronder een overzicht van hun samenstelling en taken.

‘Geef het door’ is een digitaal doorgeefboek met portretten van acht mensen uit de dominicaanse familie. Klik op de afbeelding om er kennis mee te maken.

Het bestuur geeft leiding aan de DLN, coördineert de activiteiten en zorgt voor een goede communicatie – zowel in de eigen geleding als met andere dominicaanse verbanden en buitenstaanders.

Samenstelling: Anneke Grunder (voorzitter), Gerard van Etten, André van Montfort, Yvon Westhuis en Leo Oosterveen (promotor namens de broeders).

De voorzitter behartigt de internationale contacten. Er is een Europees verband van lekengemeenschappen (ECLDF) en een wereldverband (ICLDF). De DLN is op dit moment niet in de besturen van deze organisaties vertegenwoordigd, nadat  lange tijd de voorzitter van de ECLDF uit ons midden kwam.

Het bestuur is onbezoldigd.

Verder kent de DLN een aantal commissies:

De Commissie Initiële Vorming is verantwoordelijk voor de vorming en begeleiding van geïnteresseerden die overwegen lid van de DLN te worden. De commissie biedt daartoe een tweejarig vormingsprogramma aan.

De Commissie Voortgezette Initiële Vorming zorgt voor de verdere dominicaanse vorming van de leden die hun eerste, driejarige professie hebben gedaan.

De Commissie Wijze Mensen is een gesprekspartner voor leden die overwegen hun eerste, driejarige professie te bekrachtigen. Deze commissie wordt jaarlijks opnieuw samengesteld uit leden van de DLN en leden uit andere geledingen van de dominicaanse beweging.

De Commissie Permanente Vorming draagt zorg voor de inhoud van de landelijke samenkomsten, die in het teken staan van verdieping, studie, bezinning en ontmoeting. .

– De Commissie Facilitaire Zaken is belast met praktische, huishoudelijke en organisatorische taken, inclusief de organisatie van het jaarlijkse professiefeest.

Contact

Contact met de DLN kun je opnemen via het e-mailadres info@lekendominicanen.nl

Via de nieuwsbrief  van deze website (zie hieronder)  kun je op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de Nederlandse dominicaanse familie, o.a. van en over lekendominicanen.