16 December 2019

Wellness vanuit christelijke achtergrond?

Ga naar overzicht

Deel op:

aarom geeft de christelijke traditie geen antwoord op de 'epidemie’ van psychische problemen? Een boeiend interview met de Vlaamse dominicaan en psychotherapeut Patrick Lens in het blad Knack.

Patrick Lens o.p. (Bron: dominicains.be)

Vereenzaming, zelfdoding, verslaving, een ‘epidemie’ van stressziekten en psychische werkonbekwaamheid, binge-drinking, meer kinderen in de psychiatrie… De alarmsignalen over de psychosociale gezondheid van Vlaanderen zijn er dit jaar niet op verminderd.

Hoe komt het dat de Katholieke Kerk geen antwoord lijkt te hebben op de nood aan zingeving, heling, menselijke verbondenheid en een bemoedigend levensperspectief? Theoloog en psychotherapeut Patrick Lens heeft daar een uitgesproken mening over.

(…) ‘De kerk schittert door afwezigheid, heeft zich op zichzelf teruggeplooid, en dat vind ik erg. Er zijn natuurlijk verzachtende omstandigheden. De pedofilie-shock in 2010 is nog niet verteerd. De kerk verkeert in een krimp-scenario en steekt haar energie vooral in herstructurering. Maar de eigenlijke oorzaken zitten volgens mij dieper.’

‘Sedert de jaren 1970 heeft de Vlaamse Kerk vaak meegesurfd op de golven van secularisering, rationalisering en deconstructivisme. Die dominante stroming had weinig belangstelling voor de wereld van geestelijke gezondheid, persoonlijke zingeving, spiritualiteit en psychotherapie, stond er eerder wantrouwig tegenover. Men heeft te laat gemerkt dat er in cultuur en samenleving fundamentele verschuivingen bezig waren.’

Lees het hele gesprek op de website van Knack.

Brussel-dominicanen-62

Deur van de kerk bij het dominicanenconvent in Brussel, waar Patrick Lens o.p. woont.