02 December 2019

Over het einde der tijden

Ga naar overzicht

Deel op:

ezus gaat nog een stap verder: verkondig juist in tijden van nood het evangelie, de Blijde Boodschap.

Dorry de Beijer o.p.

Jezus gaat ook nog een stap verder: verkondig juist in tijden van nood het evangelie, de Blijde Boodschap. Wat zou dat in kunnen houden? Kijken we naar het leven van Jezus. Hij bracht hoop te midden van wanhoop, hij gaf liefde waar haat heerste. Hij sprak over vrede waar verdeeldheid was. Hij liet zieken, armen, weduwen en wezen voelen: jullie blijven erbij horen.

Blijf geloven dat het goed komt, ook al weet je dat niet zeker. Blijf geloven dat er redding is, ook al zie je daar nu niets van. Blijf geloven dat een andere mooiere wereld mogelijk is, voor ieder van u, voor mij, voor ons allemaal en voor de hele schepping. Blijf geloven dat er altijd, ook in de toekomst koeien en kalfjes zullen zijn. En dat die vrolijk de stal uit huppelen als de winter voorbij is en de zon weer gaat schijnen.

En dat ook wij dan zullen lachen en gelukkig zijn.

Blijf geloven en u zult gered worden.

*

Slot van de overweging van pastor en lekendominicaan Dorry de Beijer op 16 en 17 november voor bewoners en vrijwilligers van zorgcentra Nijevelt en Joachim en Anna in Nijmegen. Lees hier de hele tekst.