23 December 2019

Nieuwe stafleden Leerhuis Spiritualiteit

Ga naar overzicht

Deel op:

ort na de viering van het 25-jarig jubileum verloor het Leerhuis Spiritualiteit in Rotterdam dit jaar twee van de vier stafleden. Nu treden twee nieuwe mensen aan.

Vlnr Aart Geervliet o.p., Marianne Verbakel, Leo de Jong o.p. en José van der Torre o.p., 13 april 2019

Dat staat in de nieuwsbrief van de stichting.

Op 13 april vierde het Leerhuis Spiritualiteit het zilveren feest. Precies een maand later overleed stichter Leo Raphaël de Jong o.p., plotseling, tijdens de laatste reis die hij zou begeleiden. Kort daarna werd staflid en zenleraar Marianne Verbakel getroffen door een herseninfarct. ‘Er viel een stilte en er bleef een indringende lege plek achter’, schrijven de overgebleven stafleden, lekendominicanen José van der Torre en Aart Geervliet.

‘Leo heeft ons veel geleerd over leegte. Over de, zoals hij dat vanuit de Rijnlandse Mystiek noemde, grote lege ruimte of ruime leegte. En in die leegte gebeurt schepping… gebeuren wij mensen… en gebeurt wat Meister Eckhart o.p. Godsgeboorte noemde. In ons, met ons. En daarin gebeurt ook de keuze die wij maken: een keuze voor bloemen of kanonnen, voor een zachte of een harde realiteit, voor stoppen of doorgaan…’

Raymond Meulendijk en Ineke Meulendijk-Giese

Aart en José besloten door te gaan en dat trok ook nieuwe mensen aan. Twee van hen treden aan het einde van dit bewogen jaar toe tot de staf. Het zijn Ineke Meulendijk-Giese en Raymond Meulendijk. Zij werden in 2008 door Leo de Jong getrouwd en hebben een lange geschiedenis met o.a. de cursussen Mystiek op straatniveau.

Zie www.leerhuisspiritualiteit.nl

Eerder verscheen:
De vrucht van het niet-weten (verslag jubileumviering)
Een wegloze weg gaan (over de jubileumuitgave)
Ter herinnering aan Leo de Jong o.p.
Over verdriet en verbondenheid

image

Kerstafbeelding van iconenschilder Simiris, Rhodos, Griekenland.