21 December 2019

Lekendominicaan zijn: Roy Clermons

Ga naar overzicht

Deel op:

ekendominicanen hebben geen klooster, toch zijn ze religieus. Zes van hen vertellen komende tijd wat dat voor hen betekent. Roy Clermons: 'Het is aan ons om God aan het licht te laten komen.’

Roy Clermons is lekendominicaan en pastor in psychiatrisch ziekenhuis De Grote Beek. Op zijn armen staan opvallende tatoeages die verwijzen naar de kruiswonden van Christus en het centrale gegeven van onze kwetsbaarheid.

‘We leven in een wereld die grillig is en onvoorspelbaar, omdat het menselijk bestaan per definitie gebroken is en ongewis. Er is veel lijden en voortdurend zoeken we naar wegen om ons staande te houden in deze wereld. We zien vandaag de dag hoe moeizaam dat gaat.’

‘In dit proces van menswording zijn mensen erg gericht op de eigen zelfverwerkelijking. Dat gaat vaak ten koste van (de meest kwetsbare) anderen en de wereld waarop we leven.’

‘In mijn zoektocht naar mens-zijn heb ik ervaren dat het proces van menswording zoals dat zich manifesteert in Jezus Christus, waar is. In Hem komt aan het licht wat het in Gods ogen betekent om mens te zijn. Hij is de weg die leidt naar waarlijk leven, voor alle mensen.’

‘Deze waarheid mag gehoord en gezien worden. Ik zie het als mijn zending als prediker om deze waarheid te verkondigen in mijn spreken en in mijn handelen. God is aanwezig in deze wereld, het is aan ons om Hem aan te wijzen en aan het licht te laten komen. Voortdurende reflectie en studie onder het motto van Thomas van Aquino ‘contemplari et contemplata aliis tradere’ helpen mij mijn zending gestalte te geven.

(Filmpje: Niet Nix Productions)