08 November 2019

Novicen bij de dominicanessen

Ga naar overzicht

Deel op:

onderdag 7 november begonnen twee vrouwen aan een noviciaat bij de dominicanessen van Neerbosch. De laatste keer dat een vrouw intrad was in 1997.

Vlnr zr Angèle Schamp, zr Therese Mentink, Marieke en Marga.

Een paar jaar geleden meldden zich enkele vrouwen die belangstelling hadden voor het dominicaanse leven. Dat gebeurde enkele jaren nadat de broeders nieuwe kandidaten kregen. In 2016 droomde zr. Holkje van der Veer in diverse media hardop van een nieuw vrouwenklooster.

Behalve met de belangstellenden spraken de verschillende congregaties van dominicanessen in Nederland ook met elkaar. De meeste congregaties zijn immers al jaren bezig met hun voltooiing.

In mei 2018 begonnen vier belangstellenden aan een oriëntatiejaar bij de dominicanessen van Neerbosch. Dit was een uitgebreide kennismakingsperiode met maandelijkse bijeenkomsten van ontmoeting, gebed, bezinning en gesprek.

De vrouwen maakten kennis met de zusters op de stichtingsdatum van de congregatie van Neerbosch en het Dominicusfeest (8 augustus). Ook een bezoek thuis, in de eigen omgeving, maakte deel uit van het jaar, net als gesprekken met een psycholoog.

Van de vier vrouwen vroegen er twee om in te mogen treden: Marga en Marieke. Dat gebeurde op donderdag 7 november, het feest van de heiligen van de dominicaanse orde. Tijdens de vesperviering vond de intredeceremonie plaats in de Dominicuskapel in Neerbosch. De zusters en enkele familieleden waren hierbij aanwezig en hoorden de motivatie van Marieke en Marga waarom zij deze stap gezet hebben.

intrede nieuwe zusters 7 november 2019-2

Met de intrede is een tijd van verder ingroeien in het dominicaanse leven begonnen. Net als bij de broeders gebeurt dat verder in stilte, zonder media-aandacht.

De congregatie (voluit: de dominicanessen van de H. Familie te Neerbosch) is in 1848 klein begonnen, ‘met enkele vrouwen die zich geroepen wisten om een leven te leiden in toewijding aan God en mensen’, zegt zr. Therese Mentink. ‘Zij vertrouwden erop dat God de weg wel zou wijzen. In dat vertrouwen gaan ook wij op weg.’

We vragen om je gebed voor de zusters en de novicen.

Wil je contact met de zusters? Dat kan via deze link

intrede nieuwe zusters 7 november 2019-1