12 November 2019

Guus Bary erelid bij kerkhistorische vereniging

Ga naar overzicht

Deel op:

ij is al een leven lang betrokken bij de dominicanen en is een kenner van de geschiedenis van de Orde der Predikers. Nu is Guus Bary benoemd tot erelid van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.

Guus Bary bij zijn dankwoord.

In de landelijke Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) zijn nagenoeg alle universitaire opleidingen en kerkgenootschappen in Nederland vertegenwoordigd.

Bij een bijeenkomst in de Lutherse Kerk in Alkmaar werd op zaterdag 12 oktober Guus Bary benoemd tot erelid, vanwege zijn jarenlange verdiensten voor de vereniging, het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en zijn inzet voor de kerkgeschiedenis.

Voorzitter prof. dr. Mirjam de Baar (hoogleraar cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd Universiteit Leiden) noemde in haar toespraak ook met name zijn onderzoek naar en bijdragen over de dominicanen in bundels, boeken, tijdschriften en recensies.

Zij overhandigde, gesecondeerd door dr. Arnold Smeets (docent aan de Katholieke Theologische Universiteit Tilburg/Utrecht) een oorkonde en bloemen en wijn. Ook archivaris Jacques van der Lee o.p. was erbij. Guus sprak in zijn dankwoord met name over het belang van goede netwerken om te publiceren.

Onlangs publiceerde Guus Bary bijvoorbeeld dit stuk over het Thüringen van Eckhart. Ook deed hij onderzoek naar 500 jaar Nederlandse provincie.

Neus hier verder in onze website in de bijdragen van Guus Bary over de geschiedenis van de dominicanen.

Lees hier meer over dominicaanse geschiedenis, sporen en kopstukken. Bijdragen (van Guus en van anderen) blijven zeer welkom. Mail de redactie.