31 Oktober 2019

Waar draait het om? Over spiritualiteit (2)

Ga naar overzicht

Deel op:

p 9 november viert TGL het 75-jarig bestaan met een symposium in Antwerpen, over de toekomst van spiritualiteit. Hoofdredacteur en dominicaan Leo Oosterveen proeft van het thema. 'Je eigen spirituele zoektocht is geen eenzaam avontuur.’

NB: het symposium is uitverkocht, aanmelden is niet meer mogelijk.

Leo Oosterveen o.p.

Wat betekent spiritualiteit voor jou?

Spiritualiteit is voor mij de verbinding tussen de grondhouding in je leven, je grondinspiratie, èn de manier waarop je daaraan vorm geeft in je dagelijks leven.

Op dit moment is ‘spiritualiteit’ een soort containerbegrip, het kan van alles betekenen. Daarom zeg ik: aan de vruchten ken je de boom. Daaraan kun je vaststellen welke spiritualiteit echt de moeite waard is en welke niet.

Welke ontwikkeling in het geestelijk leven in onze tijd valt je op?

Mij valt op dat er een spiritualiteit is die zoekt naar innerlijke rust en welbevinden te midden van een jachtige, onzekere en op het randje van burn out levende maatschappij. Daarnaast is er een spiritualiteit die meer activistisch is en de barricaden zoekt of de rechtbank, zie Greenpeace of Urgenda.

Zelf denk ik dat een toekomstbestendige spiritualiteit moet wortelen in een voortdurend stromende diepe inspiratiebron om zo teleurstellingen in de praktijk van alledag het hoofd te bieden. Tegelijkertijd moet geestelijk leven een uitweg vinden in de vorm die je geeft aan je leven en je doen en laten. Dan wordt spiritualiteit iets dat herkenbaar is in onze wereld en samenleving.

Wat is vandaag volgens jou de relevantie van geestelijk leven?

Zie wat ik hierboven zeg. Spiritualiteit, zeker christelijke spiritualiteit krijgt haar relevantie wanneer zij gericht is op alles en iedereen in nood: het klimaat, asielzoekers, migranten, ‘verwarden’, etc. Maar spiritualiteit wint ook aan relevantie wanneer zij helpt mensen zin en richting in hun leven te vinden. Je eigen spirituele zoektocht is geen eenzaam avontuur, het gaat om een gedeelde weg, waarbij je elkaar overeind helpt en de weg wijst.

Voor welke ontwikkeling vind je het hoog tijd worden?

Er zijn twee maatschappelijke ontwikkelingen die urgent zijn en ingrijpen behoeven. De ene is de toenemende tweedeling tussen kansarmen en kansrijken, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. De andere is de ecologische crisis, die nu nog meer dan 30, 40 jaar terug vraagt om een ‘economie van het genoeg’: een rem op het economisch groeimodel en het ontwikkelen van een circulaire economie.

Deze ontwikkelingen maken het urgent om te streven naar een spiritualiteit die zich richt op twee van de ‘kardinale deugden’: die van de rechtvaardigheid en de matigheid en wel in het persoonlijke, maatschappelijke en politieke leven.

*

Eerder verscheen een bijdrage van redacteur en lekendominicaan Marianne Merkx

Het symposium op 9 november in Antwerpen is uitverkocht.