09 Oktober 2019

TGL over vergeving

Ga naar overzicht

Deel op:

et nieuwe nummer van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift TGL heet 'Een onvoorwaardelijk nieuw begin. Over vergeving en haar kansen’.  

Aandacht schenken aan vergeving is niet vanzelfsprekend op dit moment. Wordt met vergeving niet te veel met de mantel der liefde bedekt? De #me too-beweging en de berichten over seksueel misbruik en geweld wijzen in een andere richting, nl. die van de roep om veroordeling, straf en genoegdoening. Slachtoffers, met name die van geweld, willen eerst en vooral erkend en gehoord worden. Vergeving lijkt vaak, en niet onbegrijpelijk, een brug te ver.

In dit TGL-nummer wordt niettemin aandacht gevraagd voor vergeving en wel als fundamenteel menselijke gave én opgave die bij het menselijk bestaan hoort. Vergeven vraagt veel. Van de dader vraagt ze dat hij/zij moet erkennen een misstap te hebben begaan of zelfs een misdaad. Van het slachtoffer vergt ze om niet te vergeven omwille van een ‘feel good’ motief, een soort zelftherapie, maar omwille van het heel maken van een gebroken betrekking.

Kern van vergeving is het besef dat de dader niet samenvalt met zijn/haar daad, maar een eigen waardigheid heeft en houdt. Vergeving is bovenal een relationele werkelijkheid: gericht op een nieuwe verhouding tussen dader en slachtoffer, op een nieuw begin.

Vergeven kan met afspraken in de toekomst te maken hebben, maar heeft ook iets van een gave om niet en heeft daarmee iets onvoorwaardelijks. In religieus opzicht raakt dit besef aan de ervaring van Gods onvoorwaardelijke genade die de grond is voor de menselijke capaciteit om vergeving te schenken.

De weg van de vergeving is nooit een gebaande. Er moeten soms veel barrières worden genomen. Hoe om te gaan met het onvergeeflijke? Vergeving lijkt hier een onmogelijke mogelijkheid. Tegelijkertijd moeten we alert blijven op de openingen die vergeving kan bieden. Op het moment dat het strafrecht heeft gesproken en er een vonnis is geveld met het oog op het herstel van de rechtsorde, kan vergeving iets wezenlijks toevoegen, iets dat het vonnis overstijgt.

Omdat vergeven geen vanzelfsprekende, laat staan een gemakkelijke zaak is, kan het helpen dat er situaties gecreëerd worden die vergeving faciliteren, bijv. via bemiddeling en mediation of via de ruimte van gemeenschapsleven, gebed, liturgie en muziek. Vergeving en verzoening kunnen ook zichtbaar worden wanneer mensen in vrede en met onderlinge instemming tegen elkaar zeggen dat hun wegen voortaan gescheiden zijn.

Leo Oosterveen o.p.

We leven in een tijd van tegenstellingen. Aan de ene kant hebben we te maken met een gedoogcultuur en lauwe tolerantie. Aan de andere kant klinkt de roep om vergelding steeds luider. Naar beide kanten heeft een pleidooi voor vergeving iets te zeggen en voegt het iets wezenlijks toe. Vergeving is de niet vrijblijvende uitdaging om de ander serieus te nemen en om een geschonden relatie een nieuw perspectief te bieden. Voor TGL belangrijk genoeg om haar aan de orde te stellen naar haar vele, ook weerbarstige aspecten.

Leo Oosterveen o.p.

Inhoud

Edito Leo Oosterveen: Een radicaal nieuw begin met de ander

Interview met Roger Burgraeve s.d.b.: Vergeving als gave

Didier Pollefeyt: Niet het verleden veranderen, maar de toekomst openen

Huub Welzen o.carm.: Vergeving als fundament van de christelijke gemeenschap

Marie Hansen-Couturier: “…zoals ook wij anderen hun schuld vergeven”? Vergeving en de autonome mens

Thomas Quartier o.s.b. & Stijn Krooshof: Rituele vergevingsruimte. Kloosterlijk leven in het verschil

Sytze de Vries: Stilstaan om verder te kunnen. Over een liturgisch scheidingsritueel

Dennis Vanden Auweele: Voorbij schuldbetuiging en zelfverantwoording

Rico Sneller: Het onvergeeflijke vergeven. Over Derrida

Ruben Aksay & Dineke Postma: Bijbelse vergeving en verzoening binnen het strafrecht

Interview met Pieter Verbeeck (moderator vzw): ”Vergiffenis is een prettige bijkomstigheid”

Leo Deweerdt: Aline. Sterker dan vergeving is de overweldigende liefde

Lukas Pairon: Muziek en vergeving in Kinshasa

Column Kolet Janssen: Allemaal hebben we vergeving nodig

Column Barbara Zwaan: Poëzie van het verloren paradijs

Boekbesprekingen

Ter overweging Kris Gelaude: Een weg

Voor bestellingen in Nederland: neem contact op met Ans Metz
Jan Brinkhoffplantsoen 33
6543 KA Nijmegen
024-3228285.
E-mail: ahmmetz1941@kpnmail.nl

Een nummer kost € 8,50 plus verzendkosten.