08 Oktober 2019

Symposium 'Water in Times of Climate Change'

Ga naar overzicht

Deel op:

p 6 en 7 november is het DSTS een van de organisatoren van een gratis symposium over water, met 'groene’ patriarch Bartholomeüs en kardinaal Turkson, opsteller van de encycliek Laudato Si’.

Jan Jorrit Hasselaar, onderzoeker DSTS

In haar onderzoeksprogramma 2017-2021 richt het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) zich op het ‘het goede leven voor allen’. Dat omvat de gehele samenleving. Tegelijkertijd gaat vanuit de evangelische inspiratie van de dominicaanse theologie bijzondere aandacht uit naar hen die in de knel zitten.

Econoom en theoloog Jan Jorrit Hasselaar van het DSTS richt zich hier vanuit op klimaatverandering.

In toenemende mate behoren water en klimaatverandering tot de meest urgente vraagstukken waar samenlevingen mee geconfronteerd worden als het gaat om het goede leven: stijging zeespiegel, bodemverzakking, droogte, tekort aan drinkwater en sanitatie, te veel en te weinig regenval.

DSTS organiseert op 6 en 7 november binnen een breed consortium het symposium Water in Times of Climate Change. A Values-driven Dialogue met onder andere de ‘groene’ patriarch Bartholomeüs en kardinaal Turkson, opsteller van de encycliek Laudato Si’.

Patriarch Bartholomeüs

Het symposium richt zich op de stedelijke gebieden van Kaapstad, Jakarta en Amsterdam. Kaapstad was onlangs de eerste grote stad die bijna zonder drinkwater zat. Jakarta is de snelst zinkende stad ter wereld, en Amsterdam is één van de laagst liggende hoofdsteden ter wereld.

Tijdens het symposium kijken we naar water als bedreiging, water als levensbron en water als reiniging – drie thema’s waar de interactie met zingeving invoelbaar wordt. De eerdergenoemde vraagstukken zijn volgens de patriarch, spiritueel leider van 300 miljoen Orthodoxe christenen, namelijk niet alleen natuurwetenschappelijk, economisch of politiek van aard, maar vragen om een verandering van onderliggende waarden.

Het symposium analyseert de vragen dan ook op een viertal niveaus: wetenschap, economie, politiek en religie. Dikwijls roepen de vragen doemscenario’s op. Patriarch Bartholomeüs oriënteert ons op een perspectief van hoop, te midden van deze vragen. Geheel in lijn met de theologie van de Patriarch beoogt het symposium samenwerking te stimuleren tussen steden, overheid, bedrijfsleven, religieuze gemeenschappen, jongeren, ngo’s en academie.

Voor meer informatie en inschrijving: www.vu.nl/watersymposium. Toegang is gratis

Het symposium is een samenwerking van Oecumenisch Patriarchaat, DSTS, Vrije Universiteit, Amsterdam Sustainability Institute, ABN AMRO, Cordaid, DSTS, Van Oord, Stad Amsterdam, Amsterdam International Water Week, VUvereniging, Nuffic NESO, Blue Deal, NWB Fonds, Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations, VNO NCW en de Verenigde Naties.

FRT_header symposium_water_klimaat