25 Oktober 2019

Necrologie van de Nederlandse dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

ominicanen noemen hun overleden broeders elk jaar op hun sterfdag, in het koorgebed. Deze necrologie bevat de namen en sterfdata van 1965-2019.

Volgens de eigen dominicaanse kalender (Calendarium Ordinis Preadicatorus) wordt op drie momenten in het jaar in het officie en de H. Mis voor de doden gebeden:

  • op 7 februari – jaargetijden van overleden ouders
  • op 5 september – jaargetijde van overleden vrienden en weldoeners
  • op 8 november – jaargetijde van overleden broeders en zusters (dat is een week na Allerzielen, op 7 november, een week na Allerheiligen, vieren we in de orde ‘alle heiligen van de orde’.)

De constituties van de Orde bevelen dagelijks gebed aan:

16. De broeders moeten trouw de herinnering levend houden aan hen, die hen in de familie van de H.Dominicus zijn voorafgegaan en die hun ‘door hun leven een voorbeeld, door hun verbondenheid medeleven en door hun voorspraak hulp bieden’. Zij moeten aandacht schenken aan hun daden en leer en deze verspreiden. Bovendien moet voor de overleden broeders worden gebeden.

72. Tenminste eenmaal per dag zullen de broeders gezamenlijk psalm 130 bidden voor de overleden confraters en weldoeners.

Dit dagelijks gebed is niet alleen voor overleden broeders en weldoeners, maar voor allen (broeders, zusters, bekenden (familiaren) en weldoeners) die met de orde zijn verbonden. De broeders worden bij name genoemd.

In de bijgevoegde pdf staat psalm 130 in twee versies: opgenomen in het gebed en als losse psalm in de vertaling van Wim Bronkhorst o.p. U kunt deze lijst printen en in uw eigen gebed gebruiken.

De lijst bevat alle namen, leeftijden en sterfdata van broeders tussen 1965 en 2018.

Wijzigingen of aanvullingen of correcties? Stuur een e-mail.

Klik hier voor de Necrologie van de Nederlandse Provincie 1965-2019

Klik hier voor in memoriams.