12 Oktober 2019

'Geopenbaarde religie behoort bij uitstek poëtisch te zijn'

Ga naar overzicht

Deel op:

e kunnen niet leven van redeneringen, maakte kardinaal Newman duidelijk; precies daarom hebben we de poëzie van de religie nodig. 13 oktober wordt hij heilig verklaard. Erik Borgman schreef een portret op de nieuwe website hetgoedeleven.nl.

Op zondag 13 oktober, tijdens de bisschoppensynode over de Amazone, zal John Henry Newman (1801-1890) in Rome heilig worden verklaard.

Newman geldt als een intellectuele reus in eerst de Anglicaanse, en vervolgende de Rooms-Katholieke Kerk van de negentiende-eeuw. In de systematische theologie die Erik Borgman schrijft onder de titel Alle dingen nieuw, Een theologische visie voor de 21ste eeuw, speelt hij een centrale rol.

‘Newman heeft zich over veel belangrijke thema’s op een vernieuwende manier uitgesproken. Over de eigen aard van de geloofskennis. Over de ontwikkeling van de geloofsleer. Over de plaats van de leek in de katholieke kerk.

Mij gaat het allereerst om het zinnetje dat hij in 1829 schreef in een essay: “Geopenbaarde religie behoort bij uitstek poëtisch te zijn – en is dat in feite ook.” Newman zag de poëtische kwaliteit van religieuze ideeën, beelden en verhalen als teken van hun geopenbaarde, van God gegeven karakter.’

Lees hier de hele tekst op de nieuwe website hetgoedeleven.nl, voortgekomen uit Friesch Dagblad en het CW Opinie.