17 September 2019

Verdwenen kloosters - fietstocht door Utrecht

Ga naar overzicht

Deel op:

e Everard Meysterdag, georganiseerd door het Huis van Dominicus in Utrecht, organiseert een fietsexcursie door middeleeuws Utrecht.

In de Middeleeuwen waren er in Utrecht talloze kerken en kloosters en maar liefst vijf kapittels. Na de Reformatie zijn veel kloosters opgeheven. De gebouwen werden gesloopt of kregen een andere functie. Soms herinnert niet meer dan een straatnaam aan de vroegere glorie, soms zijn de gebouwen deels gespaard gebleven.

Naar die verdwenen klooster gaan we op 29 september op zoek. Op de fiets, onder leiding van architectuurhistoricus en Utrecht-gids Raphaël Rijntjes. De fietsexcursie wordt georganiseerd door het Huis van Dominicus en start om 13.30 uur bij de Dominicuskerk in Oog in Al.

Naast de Dominicuskerk in Oog in Al staat een klooster, waar tot 1992 dominicanen woonden en werkten. Nu is een deel verhuurd en vinden er allerlei activiteiten plaats onder de naam Huis van Dominicus. De traditie van stadskloosters gaat terug tot de twaalfde eeuw. Bisschopsstad Utrecht was de zetel van alle belangrijke kloosterordes, maar na de Reformatie werden de kloosters gesloopt of herbestemd. De katholieke jonker Everard Meyster, naar wiens buitenplaats de wijk Oog in Al is genoemd, moest in een schuilkerk naar de mis.

Op Everard Meysterdag fietsen we met architectuurhistoricus Raphaël Rijntjes naar de Utrechtse binnenstad. Daar toont hij ons de locaties van de verdwenen kloosters en vertelt over bedelende monniken en adellijke dames, over gevallen vrouwen en hospitaalridders. Na afloop is er een borrel in de Dominicus.

DATUM zondag 29 september 2019

TIJD 13.30-ca.17.00 uur, daarna borrel

PLAATS Dominicuskerk, Händelstraat Utrecht

KOSTEN volw. €7,50/kinderen €5,– (incl. consumptie)

AANMELDEN info@huisvandominicus.nl

www.huisvandominicus.nl

Verdwenen kloosters EMdag 2019