24 September 2019

Lekendominicaan worden?

Ga naar overzicht

Deel op:

elangstellenden krijgen een tweejarig vormingsprogramma. Daarin maak je kennis met de dominicaanse spiritualiteit en met je eigen spiritualiteit, in ontmoeting met anderen.

Na afloop van de vormingsperiode schrijf je een brief aan de vormingscommissie met daarin een verslag van je ervaringen en je groei in dominicaanse spiritualiteit. Als je graag wilt toetreden, dan licht je dat in die brief toe. Na een gesprek met de commissie kun je via het bestuur aan de gemeenschap vragen te mogen toetreden.

Als je lekendominicaan wilt en kunt worden, spreek je in het openbaar je verbondenheid uit. Daarmee beloof je dat je in je dagelijks leven vorm wilt geven aan je verbondenheid met de dominicaanse levenshouding en de dominicaanse spiritualiteit. Deze professie wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar. Na drie jaar kun je je professie bekrachtigen voor de rest van je leven. Ook daarvoor vraag je aan de gemeenschap ermee in te stemmen.

In de periode tussen professie en bekrachtiging doe je mee aan alle bijeenkomsten van de DLN en daarnaast zijn er bijeenkomsten voor de zusters en broeders die in de periode tussen professie en bekrachtiging zitten.

Klik om te lezen.

Meer weten?

Download hier de DLN-informatiebrochure.

Neem contact op!

Wil je graag meer weten over de DLN of een gesprek om je te oriënteren, laat dit weten via ons e-mailadres info@lekendominicanen.nl.

Een van de bestuursleden zal contact met je opnemen voor een gesprek. Wil je aan het vormingsprogramma beginnen, dan volgt daarna een tweede gesprek met leden van de commissie initiële vorming.

Als je in september wilt beginnen aan het vormingsprogramma, moet je je voor 1 mei aanmelden.