04 Augustus 2019

Generaal kapittel afgesloten

Ga naar overzicht

Deel op:

et generaal kapittel in Bien Hoa, Vietnam, is zondag 4 augustus feestelijk afgesloten. Een laatste bericht van provinciaal René Dinklo over het kapittel en de belangrijkste resultaten.

door René Dinklo o.p.

De plenaire zittingen van het generaal kapittel werden in de laatste week vooral gebruikt om alle voorgestelde paragrafen van de concept-akten te bespreken en vast te stellen en dat is een taaie klus.

Soms gaat het soepel en wordt er snel gestemd over één of enkele paragrafen tegelijkertijd, soms zijn er discussies over details, soms worden amendementen voorgesteld of amendementen van amendementen, en soms raken de moderatoren zelf verstrikt in de procedurele regels die soms tamelijk ingewikkeld zijn. Maar uiteindelijk hebben we ons er toch doorheen geworsteld.

Ondertussen bleef er ruimte voor enkele andere zaken. Voor zondag 28 juli kon een ieder zich inschrijven voor een excursie naar kloosters van broeders, van zusters of kennismaken met de dominicaanse familie. Ik had me ingeschreven samen met 10 anderen om op bezoek te gaan bij de zusters dominicanessen van de Congregatie van St. Rosa de Lima. Dit bleek geen verkeerde keuze te zijn.

De congregatie verdient haar geld in de kinderopvang, maar ze zijn ook actief op het terrein van gezondheidszorg. We bezochten hun gezondheidscentrum in Ho Chi Minh City (Saigon) ten behoeve van mensen die geen geld hebben om een dokter te bezoeken. Ieder half jaar geven ze bovendien de gelegenheid voor een algemene gezondheidscheck. Ook in het afgelegen binnenland hebben ze een post waar ze bijvoorbeeld leprapatiënten behandelen.

We bezochten hun huis van vorming en hun moederhuis, beiden in Saigon. De zusters waren zeer gastvrij en boden ons een uitgebreide lunch aan. Na afloop van de maaltijd hadden ze een voorstelling voorbereid met het orkest van de congregatie, met een oudere zuster achter het drumstel en dansacts van de postulanten. Na afloop was er een informeel samenzijn waarbij de zusters ons maar bleven uitnodigen om met hen op de foto te gaan.

0104

De student-broeders worden bedankt voor hun inzet (1), beeld van de lange plenaire vergaderingen (2) en magister Gerard Timoner (links) naast zijn voorgangers Bruno Cadoré en Timothy Radcliffe. Foto's René Dinklo. Foto 4: Bruno Cadoré krijgt een staande ovatie voor zijn negen jaar als opvolger van Dominicus (Foto van Facebook).

Er was ook een groep naar enkele fraterniteiten van de dominicaanse lekengemeenschap gegaan. Zo vertelde een fraterniteit dat ze een eigen opleidingsprogramma (catechetisch van aard) hebben met examens en dat ze jaarlijks drie huizen bouwen voor arme mensen. Vorming en diaconie gaan zo hand in hand.

Woensdagavond 31 juli was de laatste van de culturele avonden. Het werd een korte muzikale voorstelling met optredens van Vietnamese studentbroeders en gehandicapte leden van een dominicaanse fraterniteit. Het was een aardige onderbreking in een ingewikkelde vergaderweek.

Uit de resultaten van de stemmingen in het generaal kapittel worden de Akten samengesteld. Veel van wat zal verschijnen in de Akten zal echter niet schokkend zijn, want het is doorontwikkeling van bestaand beleid. Enkele punten wil ik noemen om de nieuwsgierigheid van de lezers enigszins te bevredigen:

In de teksten van de Orde proberen we zoveel mogelijk te spreken over ‘broeders’, of ze gewijd zijn of niet.

– De socius voor broederlijk leven en vorming die drie jaar geleden werd ingesteld, wordt gecontinueerd;

– In de teksten van de Orde proberen we zoveel mogelijk te spreken over ‘broeders’ ongeacht of ze gewijd of niet gewijd zijn. Het gaat dus om een vorm van inclusief denken. Dit leidt tot een enkele wijziging in de constituties waar onnodig onderscheid wordt gemaakt.
Het woord ‘co-operator broeder’ blijft in de wet (in het Latijn dus) gehandhaafd. Het bleek niet mogelijk een alternatief voor dit woord te vinden dat in alle talen acceptabel is, dus de provincies worden opgeroepen om een alternatief woord te gebruiken dat gepast is in het eigen taalgebied;

– In het gedeelte over broederlijk leven komen een paar mooie passages te staan, die zich lenen voor gezamenlijke reflectie in communiteiten;

– Ruime aandacht werd terecht gegeven aan het drama van seksueel misbruik. De plenaire vergadering heeft hier meer dan een dag bij stil gestaan om tot een zorgvuldig samengestelde en substantiële tekst te komen, over de erkenning van het leed van de slachtoffers, de te volgen procedures en preventieve maatregelen;

Zwakke provincies (zoals de Nederlandse) worden uitgenodigd om binnen een jaar met toekomstplannen te komen.

– De voorwaarden om als instituut van de orde een subsidie van het generalaat te verkrijgen worden aangescherpt. Er moet een gecontroleerde jaarrekening zijn van het voorafgaande jaar, die is goedgekeurd door het generaal bestuur. Voor de gebouwen moet jaarlijks een bedrag opzij worden gezet voor toekomstig groot onderhoud op basis van een onderhoudsplan;

– Er komt een fonds voor de dekking van kosten van broeders in initiële vorming ten behoeve van de entiteiten die het zelf niet kunnen betalen;

– Zwakke provincies (zoals de Nederlandse) worden uitgenodigd om binnen een jaar met toekomstplannen te komen;

– De provincie van Colombia heeft goede redenen om het vicariaat van Puerto Rico op te geven. Het ligt voor de hand dat een Amerikaanse provincie zich ontfermt over dit vicariaat, maar ze staan niet te dringen. Dit vraagt om verdere uitwerking om tot een oplossing te komen;

– Iedere provincie moet zijn Ratio Formationis Particularis en zijn Ratio Studiorum Particularis voor het volgende kapittel hebben laten vaststellen. Dit gaat over een plan voor de permanente en de initiële vorming en voor de studie. Er zijn raamwetgevingen die elke provincie voor de eigen situatie moest uitwerken;

– Aan de Akten wordt een inhoudelijke proloog toegevoegd over de synergie tussen leven en missie.

kapittelvaders 2019

Op vrijdag 2 augustus moest er nog hard doorgewerkt worden. Zaterdagochtend werd de proloog over het onderwerp: ‘Synergie tussen leven en missie en onze roeping als predikers’ vastgesteld. De syndicus lichtte het overzicht toe over de kosten van het generaal kapittel inclusief de verdeling ervan over de verschillende provincies en het besluit werd genomen waar het volgend generaal kapittel (2022) zou worden gehouden.

Magister Gerard Timoner tijdens de slotviering

Vier mogelijke opties werden besproken: Bogota, Krakow, Mexico en Taiwan. Het werd enigszins voorspelbaar Mexico: want Azië is nu aan de beurt geweest en Bogota en Krakow waren deze eeuw al eens gaststeden. Daaraan volgend bedankten de student-broeders ons door een ieder een beeldje van Martines de Porrez te geven. Na afloop van de vespers werden de Akten getekend.

In de avond verhuisden we naar het retraitecentrum van het dominicanenklooster te Bien Hoa City. Deze verhuizing maakte het mogelijk dat we allen op zondag 4 augustus aanwezig konden zijn bij de plechtige en feestelijke eucharistieviering in het klooster aldaar waarbij 21 Vietnamese dominicanen hun eeuwige professie aflegden.

Het werd een indrukwekkende viering waarbij ongeveer 10.000 mensen op af kwamen en een waardige afsluiting van een gedenkwaardig kapittel. De vrolijke hartelijkheid van de Vietnamese dominicaanse broeders en zusters en hun grenzeloze inzet om het een ieder naar hun zin te maken, zal mij lang bijblijven. Dat wij met hen – in gebed – verbonden mogen blijven.

René Dinklo o.p.

0105

Het altaar voor de massale viering van het slot van het kapittel in Vietnam (1), stoeltjes staan klaar voor grote aantallen (2), Gerard Timoner ondertekent de Akten voor de zegen (3), de 21 broeders die hun eeuwige professie doen worden omhelsd (4) en gepresenteerd (5).

Bekijk hierboven de hele viering – of delen eruit.

*

Zie ook de website van het kapittel en de Facebookpagina, met veel foto’s en filmpjes.

Op Facebook staat ook de aanvaardingsspeech van de nieuwe magister (Engelstalig).

Lees hier over het nieuwe boek van Bruno Cadoré: Avec Lui, écouter l’envers du monde