19 Augustus 2019

Dominicus-zijn. Interview met de magister

Ga naar overzicht

Deel op:

p de website van de Orde verscheen een interview met Gerard Timoner, de nieuwe magister en de eerste Aziaat die gekozen is tot opvolger van Dominicus. Een bloemlezing.

Gerard Timoner o.p.

Waar wil je de komende negen jaar als magister van de Orde aan werken?

‘Mijn voorganger Bruno Cadoré vertelde me dat ik moet blijven wie ik ben: broeder Gerard, maar dat het mijn opdracht is om de komende negen jaar Dominicus te zijn voor de Orde. Dat betekent: de broeders leiden in het dienen van de missie van de Orde, het opbouwen van de gemeenschap van de Kerk, het Lichaam van Christus, zoals St. Franciscus en St. Dominicus deden toen de Kerk dringend behoefte had aan een “nieuwe” evangelisatie in de 13e eeuw.’

Hoe helpen we het lichaam van Christus op te bouwen?

‘Ten eerste is het belangrijk om te beseffen dat we alleen helpers zijn. De primaire bouwer is de drie-ene God, het model en de bron van gemeenschap. We weten dat de eenvoudigste en tegelijk diepste theologie van gemeenschap het gebed van Jezus voor eenheid is: “Ik bid … dat ze één zijn, zoals jij, Vader, in mij bent en ik in jou … dat de wereld kan geloven dat je me hebt gezonden” (Johannes 17). Onze missie en broederlijke gemeenschap vormen wie wij zijn: broeders-predikers.’

De Orde is een gemeenschap, geen federatie van provincies.

‘Ik hoop en bid dat de komende jaren de herstructurering van de Orde, die we jaren geleden zijn begonnen, zal uitlopen in een diepgaander vorm van gemeenschap. Broeder Bruno vertelde ons dat we gezamenlijk 800 broeders in vorming hebben. Onze constituties herinneren ons eraan: de Orde is een gemeenschap, geen federatie van provincies.’

‘Dit heeft twee onafscheidelijke dimensies: affectus communionis (affectieve gemeenschap) en effectiva communio, een effectieve of concrete gemeenschap. Hoe kunnen we dit verdiepen zodat we ons er bewust van zijn dat het werk van de Orde in de Amazone ook van ons is? Dat het succes van instellingen als het Angelicum en de École Biblique ook ons ​​succes is?’

Welke angst moest je overwinnen om ‘ja’ te zeggen tegen de keuze van het generaal kapittel?

‘Broeders beloven gehoorzaamheid aan de opvolgers van Dominicus. Maar die moet hen ook leiden in gehoorzaamheid en daarom moet hij luisteren naar de broeders, als individuen of als gemeenschappen. Ik ben in taal beperkt omdat ik slechts een van de drie officiële talen van de Orde spreek. Ik ben niet zo getalenteerd als mijn voorgangers en mis de vaardigheden om de problemen van de Orde op te lossen.’

magister timoner vietnam 2019

‘Ik was niet de slimste of de dapperste broeder in het kapittel. Ik begrijp het als iemand denkt dat ik dwaas ben om ja te zeggen tegen mijn verkiezing. Toch was het geen dwaasheid waardoor ik ja zei, het waren de broeders.’

Br. Timothy Radcliffe vroeg de Heilige Geest om een ​opgewekte magister. Wat maakt jou gelukkig?

‘Ik denk dat Timothy verwees naar een geschenk dat alle dominicanen moeten hebben: het vermogen om de vreugde van het evangelie te verkondigen. Dankzij de genade van God heb ik die vreugde ervaren in de vorm van de omhelzingen van de broeders die in Vietnam aanwezig waren; de gebeden en vriendelijke woorden van broeders en zusters van over de hele wereld, inclusief mijn familie. Het waren voor mij concrete manifestaties van Emmanuel, de Heer die bij ons is.’

Lees de hele tekst op de website van de Orde: www.op.org