27 Juli 2019

Je kunt alleen voeden door wie je gevoed wordt

Ga naar overzicht

Deel op:

Ik nam de handen van de melaatse voor een handdruk, maar schrok omdat de hand die ik vasthield geen vingers had!’

Deel uit de preek van magister Gerard Timoner tijdens het generaal kapittel in Vietnam. De hele tekst is hier te lezen (Engels) en hieronder op video te volgen.

‘Als we aandachtig naar de evangelielezing kijken, zien we dat van alle moeilijke dingen die een apostel te doen heeft, Jezus slechts één advies herhaalt. Het gaat over eten: “Blijf in hun huis en eet en drink van hun tafel, ga niet van huis tot huis”. En even later: “Als ze je verwelkomen, eet dan wat je wordt voorgezet”.

Dat Jezus deze raad herhaalt, nodigt ons uit om erover na te denken. Hier zijn de tweeënzeventig, gezonden om het Goede Nieuws te prediken, vervuld met kracht om allen die ziek zijn te genezen. Waarom maakt Jezus zich zorgen dat ze kieskeurig zouden kunnen zijn over eten? Wat is er zo belangrijk aan het ontvangen van gastvrijheid dat het twee keer genoemd wordt?

Als predikers van het evangelie weten we dat het bijna onmogelijk is om rond te trekken met slechts één set kleren en zonder geld in onze zakken. Maar het kan ook moeilijk zijn om te eten wat ons wordt voorgezet door de mensen die we dienen.

Vele jaren geleden brachten we als novicen tien dagen door in een lepra-ziekenhuis, genaamd Tala of Star. Op een ochtend reikten we communie uit aan de patiënten en gingen terug naar een van de afdelingen. Een melaatse die graag de gasten wilde verwelkomen, begroette ons. Ik nam zijn handen voor een handdruk, maar schrok omdat de hand die ik vasthield geen vingers had!

Toen werden we uitgenodigd om te gaan zitten en ons te verfrissen. De glazen frisdrank en brood die ze serveerden waren schoon, maar het was moeilijk om te eten van wat ons was voorgezet. Wat als we besmet zouden raken? Het was ook moeilijk omdat we ons beseften dat ze ons waarschijnlijk hun eigen voedselrantsoen aanboden.

(…) Jezus zegt ons dat we mensen alleen kunnen voeden als we bereid zijn door hen te worden gevoed. We kunnen effectiever worden in onze prediking als we aandachtig luisteren naar wat onze toehoorders ons vertellen.

Zeker, er is meer zegen in geven dan in ontvangen, maar wat heb je aan geven als niemand bereid is te ontvangen? En is niet de vreugde van het geven een geschenk op zich?’

*

Deel van de verkondiging van de nieuwe magister van de Orde Gerard Francisco Timoner o.p. bij een eucharistieviering in de kathedraal van het bisdom van Xuân Lộc, tijdens het generaal kapittel in Vietnam, op 27 juli 2019. Lees hier de hele tekst (Engels) of kijk hieronder.

De video begint bij de preek. De Nederlandse provinciaal René Dinklo is meteen rechts in beeld te zien.