08 Juli 2019

Geloof is ook: volharden

Ga naar overzicht

Deel op:

ls kinderen van God delen we in de erfenis van Christus, ook wat betreft het lijden, de pijn en de moeite, alles waar we in moeten zien te volharden.

door Jan Groot

Drie gesprekjes onderweg, en achter de stevige antwoorden van Jezus (het zijn haast vuistregels) zit een diepe levens- en geloofservaring: wat is het kostbaar als we ons met hart en ziel toewijden, wat is het belangrijk dat we met heel ons hart gaan voor de goede zaak van Gods koninkrijk, in trouw, in volharding, op ónze plek in het leven, als vrijwilliger, mantelzorger, als pastor, als … de mensen die wij zijn.

Als jullie dit kunnen meemaken, deze lofzang op de volharding, als je er iets van herkent en kunt beamen, dan is dit het moment om Paulus erbij te halen, want bij hem krijgt volharding een bijzondere lading en kracht.

We hoorden die monumentale tekst uit het achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Het gaat daar over de heilige Geest, over wat het met ons doet als we ons door de Geest laten leiden. Paulus zegt dat wij daar innerlijk andere mensen van worden.

We zijn dan niet meer een soort slaven, angstig levend, nee, de Geest maakt vrije mensen van ons. Het is zelfs nog sterker: de Geest maakt ons tot kinderen van God.

Dat klinkt misschien zoetig en braaf, ‘kinderen van God’, maar laten we het een kans geven! Gods grote geschenk van de heilige Geest raakt aan de grond, de wortels van ons leven; er is het oer-beeld van kind-zijn van je ouders.

Dat kerngegeven van het leven, kind zijn, staat voor de diepste verwantschap die er bestaat: dat mensen de zoon of dochter zijn van een vader en een moeder; zíj zijn degenen die je op de wereld hebben gezet en het eerst hebben liefgehad.

Wij zijn in de Geest kinderen van God. Het is een sprekend beeld voor wat van beslissende betekenis is: een ongekend diepe verbondenheid, wij kunnen God aanspreken als: ‘Abba, Vader’. We worden zelfs erfgenamen. Als kinderen van God delen we in de erfenis van Christus, ook wat betreft het lijden, de pijn en de moeite, alles waar we in moeten zien te volharden.

*

Uit de overweging van Jan Groot, pastor en voorganger in de Dominicanenkerk Zwolle, op 29 & 30 juni 2019. Lees hier de hele tekst. De preek is onderdeel van een serie vieringen over Pinksteren en de Geest