07 Juni 2019

Voor het leven

Ga naar overzicht

Deel op:

et recht op abortus staat onder druk, lezen en horen wij. En oude stelling worden opnieuw betrokken: 'baas in eigen buik’ staat tegenover 'abortus is moord’. Theoloog Erik Borgman is daar diep ongelukkig mee, schrijft hij op De Bezieling.

Erik Borgman o.p.

Wij zouden volgens Erik Borgman de fundamentele vragen niet uit de weg moeten gaan en ons niet moeten laten bepalen door of verleiden tot framing. Hij beschouwt zichzelf als pro life en probeert daarin consequent te zijn. In het denken over oorlog en vrede, in het denken over armoede en uitsluiting, in het denken over migratiemaar evenzeer in het denken over de omgang met het begin en het einde van het leven.

Hij doet een poging een nieuw uitgangspunt te vinden voor gesprek.

‘Abortus is geen moord. Maar het is ook geen medische ingreep als andere. Een beginnend menselijk leven wordt afgebroken. Van dat wat oneindig waardevol is, wordt voorkomen dat het deze waarde ook werkelijk ontplooit. Dat impliceert een oneindig verlies. Dit heeft niets te maken met gebrek aan respect voor degene die in geweten meent tot abortus te moeten beslissen. Het betekent serieus nemen dat er in deze beslissing meer in het geding is dan authenticiteit. Er wordt een leven beëindigd.’

Lees de hele column op www.debezieling.nl