11 Juni 2019

Kom, Schepper Geest

Ga naar overzicht

Deel op:

Naarmate mensen zich verbinden aan elkaar, wordt heilige Geest scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen.’

Margo Verspeek o.p.

Heilige Geest is dus iets in mensen; iets in ons. Iets? Een kracht, een inzicht, een intuïtie, God in ons. Naarmate mensen zich meer verbinden aan elkaar voor goede en kwade dagen, daar komt die heilige Geestkracht over hen. Dan wordt heilige Geest scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen.

In die scheppingskracht kunnen wij de meest voorkomende ziektes in onze tijd zoals ‘wanhoop’, ‘niet willen zien dat mensen lijden’, of ‘denken dat je niet de moeite waard bent en dat alles wel altijd zal blijven zoals het is’ – al dat soort besmettelijke ziektes uitroeien: dat is de scheppingskracht van de Geest.

Als wij mensen met elkaar op dood en leven samenkomen onder een dak en deelnemen aan die Tafel van Een om het Brood te delen, dan getuigen wij van die Geestkracht in ons. We doen dan wat ondenkbaar is: dood en verrijzenis. We zongen het zojuist.

Om die Geest willen we bidden:
Kom Schepper Geest daal tot ons neer,
houdt Gij bij ons uw intocht Heer,
vervul ons hart met hemelse barmhartigheid en gerechtigheid.

*

Slot van de overweging met Pinksteren 2019 van dominicanes Margo Verspeek o.p. in de OPen Dominicanenkerk in Venlo. Lees hier meer over deze gemeenschap