18 Juni 2019

Het moedige gesprek in de landbouw

Ga naar overzicht

Deel op:

e landbouw in Nederland staat voor serieuze uitdagingen. Op 22 mei kwamen op een boerderij in Barneveld boeren, milieubeschermers, bankiers, politici, economen en een theoloog van het DSTS samen om over hoop te spreken.

Jan Jorrit Hasselaar, onderzoeker DSTS

De bijeenkomst ontstond op verzoek van de FoodValley (acht gemeenten in de Gelderse Vallei) naar aanleiding van het proefschrift van Jan Jorrit Hasselaar, onderzoeker aan de VU en verbonden aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS).

Hasselaar ontwikkelde in zijn proefschrift een concept van hoop, ontleend aan het werk van Jonathan Sacks. Foodvalley wil dat toepassen op de landbouwtransitie en dat betekende dat boeren, natuurbeschermers, bankiers, wetenschappers en theologen bijeenkwamen om het over zo’n perspectief van hoop in de landbouwtransitie te hebben.

Minister Carola Schouten van landbouw wil de sector ingrijpend ontwikkelen naar een kringlooplandbouw, waarin de voedselvoorziening niet ten koste gaat van natuur, milieu en de leefbaarheid van de aarde op langere termijn. Klik hier voor een artikel in Trouw.

Het concept van ‘het moedige gesprek’ is ontleend aan een structuur waarin het gesprek over de toekomst van de mijnbouw in Zuid-Afrika wordt gehouden, the courageous conversation geheten. Die structuur moet voorkomen dat het gesprek vrijblijvend is of uiteindelijk alleen verschil van mening oplevert.

Volgens Hasselaar betekent hoop hebben ook vertrouwen stellen dat je kunt leren verstaan wat posities en belangen van anderen zijn, zelfs als je het fundamenteel met elkaar oneens zijn.

Uitkomst van het gesprek is dat de partijen met elkaar gaan onderzoeken of ze per 1 september vijf keer een moedig gesprek kunnen gaan vormgeven in de FoodValley als onderdeel van de landbouwtransitie.

Klik hier voor een uitgebreid verslag op de website van DSTS.