17 Juni 2019

Drie-eenheid: mysterie én ontmoeting

Ga naar overzicht

Deel op:

et gebeurde zomaar aan tafel dat een jongeman uit Amsterdam, die een tijd lang in ons klooster verbleef, ons de vraag stelde: kunnen jullie me even vertellen hoe dat nu zit met de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

Het was even stil totdat onze medebroeder Jan Verheul het woord nam en uitlegde dat het woord ‘persoon’ afkomstig is van het woord ‘persona’ dat in de Griekse tragedie duidt op het masker dat de spelers dragen om een bepaalde karakteristieke figuur tot leven te brengen. Dat was een boeiende manier om te spreken over de drie personen die schuilgaan in de Drievuldigheid.

Wanneer wij spreken over het ondoorgrondelijk geheim van God en spreken van Vader, Zoon en Geest, bedoelen wij niet om aan te geven dat wij dat grote mysterie in zijn diepste wezen kunnen beschrijven en doorgronden, maar dat het ons iets zegt over de manier waarop wij naar dat geheim kijken.

(…) Zo komt God ter sprake, eerst als een ongrijpbaar mysterie waarvoor je je hoofd buigt maar ook verschijnt Hij aan ons in een mens, in een ontmoeting waarin je luistert en antwoord geeft.

*

Uit de preek van Henk Jongerius o.p. in de kloosterkapel van Huissen, op 16 juni 2019. Lees hier de hele tekst. De vieringen in Huissen zijn (terug) te beluisteren via de kerkomroep.