27 Juni 2019

Dominicaan Kees Brakkee overleden

Ga naar overzicht

Deel op:

n het klooster van Zwolle is in de namiddag van 26 juni 2019 dominicaan Kees Brakkee (91) overleden. Hij wordt op maandag 1 juli begraven.

Kees Brakkee werd geboren op 27 oktober 1927, in Rotterdam. Hij was ruim 70 jaar dominicaan en bijna 65 jaar priester. Hij was kerkhistoricus, een begenadigd docent en schrijver en een aimabel mens.

Kees Brakkee werkte onder meer in de opleiding van de dominicanen in Nijmegen, aan het Dominicuscollege in Nijmegen en aan de MO-opleiding geschiedenis van de Gelderse Leergangen in Arnhem (thans onderdeel van de HAN: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Ook werkte hij mee aan een cursus voor volwassenen, schreef hij talloze artikelen en gaf lezingen.

Op deze website zijn verschillende artikelen van zijn hand te vinden, zoals het grote overzichtsartikel over de geschiedenis van de Orde en een beschouwing over de dominicaanse spiritualiteit (die bestond niet, vond hij).

De laatste jaren was hij lichamelijk broos, maar zijn geest bleef scherp. Precies een jaar geleden verscheen een boekje om hem te eren, met artikelen van mensen uit de Zwolse kerk en klooster en met een aantal lezenswaardige artikelen van hemzelf: ‘Met het oog op Kees‘.

In 2014 verscheen een uitgebreid interview met hem op deze site: ‘In de kerk was vroeger alles een beetje feest’, met de prachtige uitsmijter: ‘Mentaal ben ik twaalf jaar. Dan is alles heel eenvoudig, als puntje bij paaltje komt.’

De avondwake is op zondag 30 juni om 19.00u in de Dominicanenkerk van Zwolle. De uitvaart voor Kees Brakkee is bepaald op maandag 1 juli om 11.00u in de Dominicanenkerk van Zwolle. Aansluitend wordt zijn dode lichaam begraven op het katholieke kerkhof aan de Willebrandslaan in Zwolle, waar ook verschillende andere medebroeders rusten.

Dat hij thuisgekomen mag zijn in Gods licht.

*

In dagblad De Stentor stond dit bericht: Broeder Brakkee uit Zwolle ‘was nog echt die Rotterdamse jongen’

Omslag boek KeesBrakkee deel