28 Juni 2019

Boek over dominicanen en dominicanessen in Sittard

Ga naar overzicht

Deel op:

ie het oude centrum van Sittard bezoekt, vindt overal sporen van vier eeuwen dominicaanse aanwezigheid. Daar is nu een uitgebreid boek over verschenen.

In de Michielskerk in Sittard – de voormalige kloosterkerk – is woensdag 26 juni een boek gepresenteerd over 400 jaar aanwezigheid van dominicanen en dominicanessen in Sittard. De eerste exemplaren werden aangeboden aan provinciaal René Dinklo o.p., bisschop Harrie Smeets van Roermond, burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen, deken Wilbert van Rens van Sittard en theoloog en lekendominicaan professor Erik Borgman.

0105

Foto's: Bisdom Roermond. Op de laatste foto het redactieteam: Guus Bary, Chris Dols, Guus Janssen, Kees Schutgens.

Sittard kende in de zeventiende en achttiende eeuw binnen de stadswallen een klooster van dominicanen en dominicanessen. In het stadsbeeld is hun aanwezigheid tot op de dag van vandaag zichtbaar. In het jaar waarin de Orde 800 jaar bestond werd daar een symposium over georganiseerd, wat uiteindelijk resulteerde in dit boek.

De dominicanen vestigden zich vanuit Maastricht in 1622 in Sittard en bouwden een klooster aan de Oude Markt met de aangrenzende barokke St.-Michielskerk op de Markt. De dominicanessen vestigden zich in 1649 vanuit Brugge in het Agnetenbergklooster aan de Plakstraat.

De kloosterlingen verbonden hun leefwijze met een onderwijstaak. Voor de dominicanen kwam daar hun assisterende werkzaamheid bij in de parochiële zielzorg in stad en omgeving.

Michaelkerk Sittard

De Michael- of Paterskerk in Sittard.

Mede op basis van niet eerder bestudeerde bronnen uit binnen- en buitenland brengt dit rijk geïllustreerde boek het veelkleurige dominicaanse verleden weer tot leven, met aandacht voor politieke, sociale en culturele dimensies.

Het boek, een mooie bouwsteen voor de geschiedenis van Sittard, is een bundel van enkele honderden pagina’s met diverse bijdragen, onder redactie van Chris Dols, Guus Janssen en Kees Schutgens met medewerking van Guus Bary.

Dominicanen en dominicanessen in Sittard wordt in een beperkte oplage uitgegeven door Uitgeverij Verloren en kost 35 euro. Bestellen kan via de website van de uitgever: www.verloren.nl. ISBN 978 90 8704 795 5

Sinds enkele jaren wonen er weer dominicanessen in Sittard, afkomstig uit de VS. Bezoek hun website.

zie ook: www.timmersstichting.nl

INHOUDSOPGAVE

Verantwoording || Chris Dols
Proloog || René Dinklo O.P.
Dominicanen en dominicanessen in Sittard, 1622-1802. Geschiedenis en geschiedschrijving || Chris Dols

DEEL I: POLITIEK & INSTITUTIE

Das Dominikanerkloster Sittard im Kontext. Klostergründungen vor dem Hintergrund der Konfessionspolitik  im Herzogtum Jülich-Berg im 16. und 17. Jahrhundert || Frank Pohle
Sittardse dominicanen en religieuze instituten in stad en regio, 1622-1797. Een verkenning || A.M.P.P. (Guus) Janssen
De Sittardse dominicanessen, 1649-1802. Een groepsportret || Frans de Kok en Chris Dols
Predikbroeders op de dool. Opheffing van het dominicanenklooster te Sittard (1797-1802) opnieuw  in kaart gebracht || Kees Schutgens
Poging tot voortzetting van het Sittardse dominicanenklooster. Achtergrond van een  mislukking, 1837-1842 || Kees Schutgens
Opnieuw in Sittard. Komst en eerste stappen van de dominicanessen in de 21e eeuw || zr. Mary Amata Mueller O.P.

DEEL II: BRON & WERKINSTRUMENT

Predik- en bouwheren. Grondverwerving door de Sittardse dominicanen, 1634-1743 || René Lauwers
De populatie van het Sittardse dominicanenklooster, 1622-1797. Een nieuw overzicht || A.M.P.P. (Guus) Janssen
Kloosterkronieken ontrafeld. Collectieve identiteitsvorming en institutionele geschiedschrijving bij de  Sittardse dominicanen en dominicanessen in de vroegmoderne tijd || Chris Dols

DEEL III: KUNST & CULTUUR

Tussen traditie en moderniteit. De architectuur van de dominicanenkerk in Sittard || Koen Ottenheym
Vier achttiende-eeuwse schilderijen in de Sittardse Sint-Michielskerk. De restauratie door door Stichting Restauratie Atelier Limburg, 2013-2014 || René Hoppenbrouwers e.a.
Een houtgesneden Pietà. Gemaakt door Jan van Steffeswert? || Joost van Hest
Wonden van Liefde. Sittard en Rosa van Lima || Peer Boselie

Epiloog. Verleden, heden, toekomst || René Dinklo O.P.

UITGEVERIJ VERLOREN || WWW.VERLOREN.NL

Sittard dominicanenwal

De dominicanenwal in Sittard.