28 Mei 2019

'Zorgen voor je ziel'

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag verscheen 'Zorgen voor je ziel’, een boekje van uitgeverij Adveniat met een tekst van Timothy Radcliffe en drie jongere theologen.

Het is een wat merkwaardige uitgave geworden. Natuurlijk is Timothy Radcliffe een geestelijk leraar van formaat en heeft hij mooie dingen te zeggen over zorgen voor je ziel. Deze samenvatting staat op de website van Adveniat:

Als je zorgt voor je ziel, doe je je best om te leven.
En juist dan ontdek je dat je niet heel bent.

Je hebt altijd de ander nodig om te zorgen voor je ziel.
Je bent onvolledig zonder de ander,
zonder de vreemdeling, zonder God.

Oppervlakkigheid schaadt je ziel en zit de honger
naar meer betekenis en waarheid in de weg.

Want zorgen voor je ziel betekent dat je
je eigen gevoel voor waarheid aanscherpt.

En zonder de kunst van vriendschap gaat
het niet: de kunst om dicht bij mensen te
komen en hen toch vrij te laten.

En ook is het een mooi idee om de voormalig magister van de Orde der Predikers te laten reageren op teksten van jongere theologen. Wij leven en leren ten diepste van ontmoeting en gesprek, betoogde broeder Timothy op 24 mei nog in een lezing aan Tilburg University.

Bij de presentatie van Zorgen voor je ziel, daags daarna in het Catharijneconvent in Utrecht, hielden Bernice Brijan en Fokke Wouda boeiende en geëngageerde betogen over hun eigen nieuwsgierigheid, ervaren en theologisch onderzoeken. Ook Stefan Mangnus o.p. hield er een krachtig verhaal, dat door omstandigheden helaas het boekje niet haalde. De uitgave bevat wel een bijdrage van Marieke de Goede.

Het boekje is slechts 65 pagina’s dik en kost maar liefst € 14,50. De vertaling van de tekst van Timothy Radcliffe is kreupel en onhandig (zie de samenvatting hierboven), waar het Engels van de oud-magister doorgaans een lust voor het oor is. Het is net alsof het geestige en doordachte karakter van zijn denken de Nederlandse vertaling niet heeft gehaald, omdat de nadruk op het spirituele en warme ervan moest vallen.

En ook bevat het boekje vreemde fouten, die verraden dat de redactie een haastklus is geweest. Zo staat er bij de personalia van Radcliffe dat hij veel publiceerde over ‘de uitdagingen van het monastieke leven’ – een misser die je niet verwacht bij een katholieke uitgeverij. (Voor de outsiders: monastiek slaat op het leven van monniken in afgelegen abdijen, terwijl dominicanen in de steden leven en onderweg zijn. Meer weten?)

Hoe dan ook: het boekje is verschenen.

Arjan Broers

Timothy Radcliffe, Zorgen voor je ziel. ISBN 9789493161023, 65 pagina’s, € 14,50

Timothy Radcliffe Stefan Mangnus 2019

Timothy Radcliffe o.p. en Stefan Mangnus o.p., 25 mei 2019