02 Mei 2019

Trouw leidt tot LEVEN

Ga naar overzicht

Deel op:

Een leven van dienstbaarheid, vergeven, bemoedigen en delen leidt tot LEVEN. Hij trekt met ons verder. Hij is onder ons aanwezig.’

Ben Vocking OP

Vorige week vierden we het feest van Pasen. Jezus is niet in de dood verzwolgen. Trouw leidt tot LEVEN. Een leven van dienstbaarheid, van vergeven, van bemoedigen, van delen leidt tot LEVEN.

Hij trekt met ons verder. Hij is onder ons aanwezig.

Dat hoorden we in de eerste lezing. Allen waren eensgezind. Steeds meer mensen sloten zich bij hen aan, ook uit de steden rond Jeruzalem.

Eensgezind… d.w.z. mensen droegen elkaar; ze hielden elkaar vast; ze bemoedigden elkaar; ze waren niet onverschillig voor elkaar, zoals dat op veel plekken in onze wereld gebeurt. Kijk  naar hoe Israël omgaat met de Palestijnen, naar wat er gebeurt in Sudan, naar de grote verschillen tussen rijken en armen.

Het beeld van die eerste christelijke gemeenschap staat daar haaks op. En het is goed dat we dat beeld met ons meedragen.

Begin van de preek van Ben Vocking OP op Beloken Pasen 2019 in Zwolle. Lees hier de hele tekst.

Ben Vocking is door zijn medebroeders in Zwolle gekozen tot prior, hij volgt per 1 mei Jan Laan OP op.