07 Mei 2019

Hij komt met zijn wonden

Ga naar overzicht

Deel op:

ij komt met zijn wonden. De gewonde Verlosser komt om zijn gewonde leerlingen te helpen.

Antoon Boks o.p.

Thomas is een herinnering dat ons geloof twijfel in zich draagt. (…) Als de opstanding ons op een andere manier was verteld, zouden we worstelen met onze onvolledigheid. Als we de duistere kant van het geloof en de pijn daarvan hebben meegemaakt en/of waargenomen in anderen, dan is het laatste dat we nodig hebben een opgestane redder die wil dat we nooit twijfelen! Dan zou Hij ver van ons leven staan.

In plaats daarvan toont Hij ook na zijn verrijzenis zijn wonden als tekenen van zijn verblijf onder ons. Door zijn wonden, niet ondanks zijn wonden, was Hij herkenbaar voor de nabestaanden. Door diezelfde wonden hebben wij leven ontvangen.

Onze twijfels verwijderen ons niet van Jezus; ze zijn tekenen van onze eenheid met Hem. Zijn wonden verzekeren ons dat we niet zullen worden overwonnen door alles waar we bang voor zijn.

Als Jezus de afgesloten ruimte, waar zijn bange discipelen zijn, binnenkomt, doet Hij dat niet in een uitbarsting van glorie, omringd door engelen en verblindend licht. Hij komt met zijn wonden.

De gewonde Verlosser komt om zijn gewonde leerlingen te helpen.

*

Uit de preek van Antoon Boks o.p. op Beloken Pasen in de kloosterkapel van Huissen. Lees hier de hele tekst.