15 Mei 2019

Boeksignalement: 'God de levende'

Ga naar overzicht

Deel op:

it boek bevat drie teksten van Edward Schillebeeckx over geloof, cultuur en politiek, waarvan er een nog niet eerder in het Nederlands verscheen. Met een inleiding van prof. Stephan van Erp.

Stephan van Erp

‘Als Edward Schillebeeckx (1914-2009) nog had geleefd, zou hij ons aanraden de krant door te spitten of een recent boek ter hand te nemen, in plaats van zijn teksten nog eens te lezen.’

Zo begint Stephan van Erp, hoogleraar fundamentele theologie in Leuven, zijn lezenswaardige inleiding van deze nieuwe uitgave van teksten van de befaamde dominicaanse theoloog.

‘De eigen tijd is volgens Schillebeeckx een belangrijke bouwsteen van het geloof. De traditionele geloofswaarheden zullen telkens weer tegen het licht van de nieuwe tijd moeten worden gehouden. Daarom zal de theologie, als wetenschappelijke studie van het geloof, zich steeds moeten vernieuwen. Hijzelf heeft deze opdracht tot vernieuwing van meet af aan zeer serieus genomen, ook toen dat nog niet in de mode was’, aldus Van Erp.

Schillebeeckx blijkt bij nader inzien telkens weer verrassend actueel. Dat komt omdat het idee dat de secularisatie onomkeerbaar een kant op marcheerde niet waar is gebleken. Godsdienst en religiositeit zijn op allerlei manieren levendig in de samenleving aanwezig.

Van Erp: ‘Theologen worden beschouwd als representanten van wijsheidstradities die vergeten aspecten van het menselijk leven belichten, of een broodnodig genuanceerd geluid laten horen in een gepolariseerd publiek debat over de toekomst van de samenleving. De theologie is zelf echter ook veranderd en lijkt beter aan te sluiten bij de geest van de tijd.’

Edward Schillebeeckx

Schillebeeckx was al in de jaren veertig intensief bezig met de vraag hoe godsdienst en cultuur op elkaar inwerken, en is dat blijven doen, en dat vanuit een consequent theologisch standpunt.

De artikelen in de bundel God de levende zijn ‘Het nieuwe Godsbeeld, secularisatie en politiek’ (1968), ‘God de levende’ (1981), ‘Spreken over God in een context van bevrijding’ (1984) en ‘Cultuur, godsdienst en geweld'(1996).

ISBN 978 90 435 2939 6, Kok Boekencentrum 

God de levende Schillebeeckx