18 Mei 2019

'Zeereerwaarde pater, magister Eckhart, geliefde confrater'

Ga naar overzicht

Deel op:

tilletjes leefde in ons ook het vermoeden, dat God nergens anders kan zijn dan overal.

UPDATE: Het lichaam van Leo de Jong is teruggekomen in Nederland. 
Dinsdag 28 mei wordt in een wake afscheid genomen in de kerk van St. Jan de Doper – Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99 te Schiedam om 19.00 uur.
De eucharistie bij zijn uitvaart vieren we in de St. Dominicus Kerk aan de Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen, op woensdag 29 mei om 11.30 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het kerkhof van de dominicanen aan de Willem Schiffstraat.

Leo de Jong o.p. (Foto Arjan Broers)

U bevestigde dat krachtig in uw uitspraak: “Het zijn zelf is God. Als de dingen niet in God als in het zijn zelf zijn, dan zijn ze niet, want buiten het zijn kan er niets zijn”.

Dan is God nergens dichter bij mij, dan in mijzelf, en die God wil steeds meer mens worden, ook in mij. U zei in een kerstpreek dat als God ooit alleen maar geboren was in Jezus Christus, vele eeuwen geleden, en verder niet, wij daar in onze tijd dan niets aan hadden. Neen, zei u, ieder mens – man en vrouw – moet doorlopend zwanger van God worden en God baren.

(…) Ik moest grinniken, toen ik uw milde en bevrijdende opmerking las: “Doe maar niet zo je best om God te beminnen, want dat blijft toch maar menselijk gepruts. Ga er liever bij zitten, maak je leeg en geef je over. Laat God jou maar beminnen, want dat kan Hij onvergelijkelijk veel beter dan jij dat kunt”. En u vond nog een boeiende naam voor deze grondhouding uit: u noemde het ‘de wegloze weg’. Mag ik zeggen dat ik dit een geweldig bevrijdende opmerking vond?! En geinig bovendien.

U weet dit waarschijnlijk niet, maar ik vind het leuk om u te schrijven, dat wij al 25 jaar uw ideeën vertellen aan gewone mensen: aan de melkboer, de bakker en de vrouw van de slager. Wij noemen het ‘Mystiek op straatniveau’ en ik vind het geweldig, dat deze gewone mensen er vol aandacht naar luisteren en er bevrijding en vreugde in vinden.

Waarom? Ik vermoed, dat zij er uw geestelijke vrijheid en de toestemming om te mogen twijfelen in horen en ook de boodschap, dat de Eeuwige onvoorwaardelijke barmhartigheid is, waar wij niet uit kunnen vallen. Ik begreep dat u datzelfde soort mensen inspireerde, want u gebruikte niet het Latijn – de taal van de geleerden in uw tijd – maar de volkstaal, waarin u soms zelfs nieuwe woorden moest scheppen om duidelijk te maken wat u wilde zeggen.

Lees hier de hele brief van Leo de Jong aan zijn middeleeuwse medebroeder Meister Eckhart, geschreven kort voor zijn plotselinge dood op 13 mei 2019. 

Zie ook: Dominicaan Leo de Jong overleden