07 April 2019

'Zie wat er in jezelf met jou strijdt'

Ga naar overzicht

Deel op:

Verrechtsing in de kerk – zoals we dat sinds de verkiezingen ook weer in de politiek zien – heeft oude papieren.’

Jacques van der Lee o.p.

Verrechtsing in de kerk – zoals we dat sinds de verkiezingen ook weer in de politiek zien – heeft oude papieren. Zoals ten tijde van Augustinus. De Donatisten toentertijd pleitten voor de ‘zuivere’ kerk, zonder zondaars zoals dronkaards en echtbrekers.

Gelukkig was Augustinus milder. Van hem is de uitspraak: ‘Het heeft geen zin altijd met de vinger naar anderen te wijzen. Zoek niet de ongerechtigheid uit te roeien als iets vreemds buiten jezelf: zie wat er in jezelf met jou strijdt. Op een of andere wijze zijn zelfs goede mensen slecht, zoals ook slechte mensen op een of andere wijze goed zijn’.

Onze heilige kiest duidelijk voor de volkskerk met als enige wet de liefde.

Begin van de preek van Jacques van der Lee OP in het klooster van Berg en Dal op 31 maart 2019. Lees hier de hele tekst.