11 April 2019

Een wegloze weg gaan

Ga naar overzicht

Deel op:

et Leerhuis Spiritualiteit te Rotterdam bestaat 25 jaar en brengt op 14 april een bundel uit: 'Een wegloze weg gaan. Mystiek, maar dan op straatniveau’.

‘Mystiek op straatniveau’ is de invalshoek die het Leerhuis Spiritualiteit te Rotterdam kenmerkt. Want spiritualiteit en mystiek in de kerk of studeerkamer zijn prachtig, maar wat is de betekenis hiervan voor ons dagelijks leven? Dat is de vraag die altijd centraal staat bij Leerhuis Spiritualiteit.

Het leerhuis bestaat 25 jaar en dit jubileum is aanleiding om de bundel uit te brengen: Een wegloze weg gaan. Mystiek, maar dan op straatniveau. In deze bundel getuigen de trekkers van het Leerhuis Spiritualiteit hoe zij mystiek zien en welke rol mystieke ervaringen, het geloof en het leerhuis hebben gespeeld op hun levensweg. Achtereenvolgens vertellen Leo de Jong o.p., Marianne Verbakel, José van der Torre o.p. en Aart Geervliet o.p. hun verhaal.

De titel verwijst naar een preek van Meister Eckhart en dat is om minstens twee redenen niet toevallig. Ten eerste is de Rijnlandse mystiek een belangrijke inspiratiebron voor het Leerhuis Spiritualiteit, met Meister Eckhart als vooraanstaande auteur binnen deze traditie.

De samenstellers van de bundel kozen specifiek voor een citaat uit een preek van Meister Eckhart waarin hij schrijft over Maria en Martha. Meister Eckhart prijst hierin niet Maria maar juist Martha, die hij beschouwt als de contemplatievere van de twee. Zij gaat, wat Meister Eckhart betreft, ‘een wegloze weg’.

Marcel Braekers o.p. schrijft in het nawoord over de relatie tussen deze metafoor en de bijdragen in het boek: ‘Zo kon [Martha] een “wegloze weg” gaan: levend in het hier en nu. (…) Ze liet “God omwille van God los” zodat die zichzelf in ongebondenheid kan weggeven. Iets van wat Martha gebeurde meen ik ook gelezen te hebben in de voorafgaande getuigenissen.’

Het boek markeert een mijlpaal voor het Leerhuis Spiritualiteit en het is hopelijk meer dan dat. Het is ónze uitdrukking van ‘mystiek op straatniveau’ en het wil graag een uitnodiging zijn voor eenieder die zich aangetrokken voelt om samen ‘mystiek op straatniveau’ te beleven.

Een wegloze weg gaan. Mystiek, maar dan op straatniveau. Auteurs: Leo de Jong o.p, Marianne Verbakel, Jose van der Torre o.p. en Aart Geervliet o.p. Met een nawoord van Marcel Braekers o.p.

Het boek is verkrijgbaar via de website www.leerhuisspiritualiteit.nl