25 April 2019

De vrucht van het niet-weten

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag 13 april j.l. vond in de Steigerkerk in Rotterdam de jubileumbijeenkomst plaats ter ere van het 25-jarig bestaan van het Leerhuis Spiritualiteit.

Het Leerhuis Spiritualiteit vierde het jubileum samen met Stichting Oecumenische Ontmoetingen, dat dit jaar ook 25 jaar bestaat en waar veel mee is samengewerkt. Zo organiseerden ze o.a. vele buitenlandse reizen en oecumenische vieringen.

Het ochtendprogramma was georganiseerd rond een lezing van Cyrille Vael osb, monnik in het klooster van Chevetogne. In de lezing stond het ‘niet weten’ als staat van geestelijke ontvankelijkheid centraal. De lezing is hier te lezen.

De lezing koos een zeer originele invalshoek om dit ‘niet weten’ te benaderen, namelijk via Maria. Niet voor niets begon Cyrille zijn lezing met het zingen van een korte hymne aan de Moeder Gods. In zijn zoektocht besprak Cyrille de verschillende feesten die aan Maria gewijd zijn. Welk mensbeeld komt er uit deze traditie naar voren? Wat leren ze ons over Maria en over wie Christus is?

'Wanneer Maria spreekt, spreekt ze vanuit een niet-weten. Juist daarom kon zij een goddelijk woord ontvangen'

Bij herhaling wierp Cyrille de vraag op: als we niet alleen letten op wat er gezégd wordt – in de Bijbel en in de liturgie – maar ook dat zoeken wat níet gezegd wordt? Wat ligt er verscholen in wat niét gezegd wordt? De stille ruimte tussen de regels? In de Bijbel wordt over Maria niet zo veel gezegd. Maria is voor een groot deel gehuld in stilte en anonimiteit en kan daarmee wel gezien worden als getuige van de verborgen God, de stille God. Wanneer Maria spreekt, spreekt ze vanuit een niet-weten. Juist daarom kon zij een goddelijk woord ontvangen. Het innerlijk niet-weten gaat vooraf aan een innerlijk luisteren.

Vanuit de aanwezigen kon er na afloop gereageerd worden op de lezing. Er werd bevraagd, verhelderd, gediscussieerd. Cyrille werd gevraagd te reflecteren op het ‘nut’ van het getijdengebed van kloosterlingen? Helpt het hen te verstillen? Of is het een uitvlucht om niet de diepe stilte in te hoeven treden?

‘Als ik abt van een klooster zou zijn,’ reageerde Cyrille, ‘dan zou ik mijn broeders niet op vakantie sturen naar andere kloosters, maar naar het strand. Ga surfen! Maak je hoofd leeg! We weten onszelf als kloosterlingen maar wat goed bezig te houden, bang als wij zijn voor de stilte.’

Staf leerhuis spiritualiteit met bundel 1

Staf van het Leerhuis Spiritualiteit. Vlnr Aart Geervliet OP, Marianne Verbakel, Leo de Jong OP en José van der Torre OP.

Ter ere van het jubileum van het Leerhuis presenteerde Leo de Jong o.p. het jubileumboek ‘Een wegloze weg gaan’, waarin de stafleden van het Leerhuis elk op heel persoonlijke wijze beschrijven hoe zij de afgelopen jaren met mystiek ‘op straatniveau’ zijn bezig geweest en bezig willen zijn.

De eerste twee exemplaren werden uitgereikt aan Marijk van der Harg, oud staflid van het leerhuis spiritualiteit. Vanaf vóór het begin bij het Leerhuis betrokken. En aan Ton Lathouwers, zenmeester, inspiratie voor Marianne Verbakel en Leo de Jong o.p. Hij heeft vaak lezingen en zen-bijeenkomsten bij ons gegeven.

Na de lunch presenteerde St Oecumenisch een PowerPoint presentatie waarin vanaf de wederopbouw na de 2e wereldoorlog werd geïnvesteerd in de oecumene vanuit de Laurenskerk en hoe van daaruit de Stichting Oecumenische ontmoetingen is ontstaan en gegroeid tot wat het nu is. Daarbij werd de oprichter en erelid Dhr. A. Wennekes extra in het zonnetje gezet.

De dag werd afgesloten met een Byzantijnse vesperviering met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja uit Utrecht. Daarna was er nog gelegenheid om elkaar met een hapje en een drankje te ontmoeten

Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers is deze dag voor beiden organisatie onvergetelijke dag geworden.

Leo de Jong o.p. 
Marianne Verbakel, R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch’an
José van der Torre o.p.
Aart Geervliet o.p.

*

Zie ook:
Een wegloze weg gaan
Leo de Jong bij De Verwondering
De sjamaan, de dominicaan en ik