15 April 2019

Breng hoe dan ook dank aan de Heer

Ga naar overzicht

Deel op:

ragen we om de genade om God te danken niet alleen voor het nieuwe Jeruzalem, maar ook voor onze kruisweg naar Golgotha.

Het belangrijkste is echter dat we in deze momenten van het lijden, sterven en de verrijzenis van de Heer de dankbaarheid in ons hart bewaren. Dat is ook de betekenis van Eucharistie: dankzegging. Deze eucharistische dankzegging beslaat niet alleen de verrijzenis maar het hele Paasmysterie: lijden, sterven, dood en verrijzenis van Christus.

Altijd dienen wij God te danken voor onze eigen mooie en moeilijke momenten in ons leven. Het is door deze dankbaarheid voor de genade die ons leven elke dag in stand houdt, dat wij levende christenen worden. Ja, vragen wij om de genade om God niet alleen te danken voor onze overwinningsweg naar het nieuwe Jeruzalem, maar ook voor onze kruisweg naar Golgotha.

Uit de (uit het Frans vertaalde) preek die de Nederlandse dominicaan Stefan Ansinger op Palmzondag hield in de communiteit in Fribourg, waar hij theologie studeert. Lees hier de hele tekst

professie-2018-stefan-stefan-cornelis-260

Stefan Ansinger bij zijn kleine professie in 2018.