29 Maart 2019

TGL over 'Wat doet ertoe?'

Ga naar overzicht

Deel op:

n onze gefragmenteerde, geïndividualiseerde en jachtige samenleving is het de vraag wat er echt toe doet in je persoonlijke leven en in de samenleving. Een nieuw nummer van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift TGL.

In dit TGL-nummer staat de vraag naar eenvoud centraal. Eenvoud begrepen als de meest wezenlijke kern waarin alle dingen van het leven samenkomen. Allereerst betreft deze vraag die naar de politiek en de samenleving. Wat maakt ons samen leven tot een heus samenleven? Is de ander een obstakel of een verrijking?

In dit TGL-nummer wordt ruim aandacht geschonken aan de verschillende spiritueel-christelijke tradities en scholen, als het gaat om eenvoud, de kern van het geloof, het leven in Gods liefde. Op uiteenlopende en elkaar aanvullende manieren thematiseren de benedictijnse, dominicaanse, karmelitaanse en franciscaanse tradities de eenvoud van het leven als opmaat naar een verworteling in een leven in God.

Het tijdschrift TGL heeft nieuwe redactieleden, onder wie dominicaan Michael-Dominique Magielse en DSTS-onderzoeker Ellen Van Stichel.

Lees hier meer over het nieuwe nummer. Doorklikken naar ‘verschenen’.