07 Maart 2019

Opbouwwerker bij Huis van Dominicus Utrecht

Ga naar overzicht

Deel op:

inds enkele jaren wordt er in de stad Utrecht gewerkt aan een nieuw project onder de naam Huis van Dominicus. Hermen van Dorp is nu aangesteld als coördinator / opbouwwerker.

Hermen van Dorp

Drager van dit project is de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM).

Het Huis van Dominicus richt zich op het op- en uitbouwen van een centrum van dominicaanse presentie, spiritualiteit en activiteit in de gebouwen van de Sint Dominicuskerk in de wijk Oog en Al. Als een plaats van gebed en ontmoeting, van scholing, inspiratie en cultuur wil het Huis van Dominicus van betekenis zijn voor de maatschappelijke en kerkelijke situatie in de stad Utrecht en directe omstreken.

Ten dienste van het Huis van Dominicus is onlangs een sollicitatieprocedure gestart voor een coördinator/opbouwwerker om de verdere uitbouw van het Huis van Dominus te ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting DOM is verheugd te kunnen meedelen dat het Hermen van Dorp met ingang van 1 mei 2019 heeft aangesteld als parttime coördinator/opbouw- werker (0,6 fte) van het Huis van Dominicus te Utrecht.

Hermen van Dorp heeft een lange staat van dienst in het katholiek maatschappelijk activeringswerk. In het kader daarvan heeft hij verschillende projecten opgezet en uitgevoerd. Zo heeft hij gewerkt bij Stichting Mara in Rotterdam/Den Haag en is hij momenteel werkzaam bij Stichting De KIM in Midden Nederland. Verder was Hermen coördinator van een netwerk van drugs- en straatpastores in Nederland en van het Ron Wichmanhuis, inloophuis voor mensen met Hiv/Aids. Steeds was zijn inzet om samen met vrijwilligers de kracht aan te spreken van mensen die om welke reden dan ook in de marge van de samenleving zijn geraakt.

Hermen studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam met als hoofdvak Zin en Zorg. Hij woont sinds kort in Utrecht.

Hermen ziet ernaar uit om in zijn nieuwe woonplaats mee te bouwen aan het Huis van Dominicus als een plek waar inspiratie vanuit de christelijke traditie, cultuur en maatschappelijk engagement bij elkaar komen. Hij maakt graag kennis met mensen die ideeën hebben die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het Huis van Dominicus.

Hermen van Dorp is voor het Huis van Dominicus in principe bereikbaar op maandag, woensdagmorgen en vrijdag via telefoonnummer 06-12240600, of via e-mail hermenvandorp@gmail.com