23 Maart 2019

Wat is Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland?

Ga naar overzicht

Deel op:

e Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland is in 1999 opgericht voor en door mensen die in hun werk en persoonlijk leven vorm willen geven aan hun dominicaanse inspiratie. Op deze pagina vindt u algemene informatie, verspreid over deze website vindt u verhalen van lekendominicanen.

In 1999 spraken 19 vrouwen en mannen in het openbaar hun engagement uit. Zij verbonden zich om te leven overeenkomstig de ‘Regel van de lekenbroederschappen van Sint Dominicus’. De regel werd in 1985 tijdens een internationaal congres van dominicaanse lekengemeenschappen in Montreal vastgesteld.

De gemeenschap telt ruim 60 leden.

Begin van de DLN op 24 oktober 1999.

De DLN stelt zich ten doel: een beweging te vormen van mensen die zich binden aan de beweging van Sint Dominicus en aan haar zending om te midden van de gebeurtenissen van de eigen tijd sporen aan te wijzen van de God van heil en bevrijding, van betrokkenheid en compassie, en die in toewijding aan deze zending zich willen inzetten voor het heil van mensen.

De DLN plaatst zich met dit streven binnen de oecumenische beweging, die gericht is op het tot stand brengen van meer eenheid van visie en handelen tussen leden van uiteenlopende christelijke kerken en geloofsrichtingen en tussen aanhangers van uiteenlopende religies en levensovertuigingen, in het perspectief van een gezamenlijke inzet voor vrede, gerechtigheid en zorg voor de ene schepping en wereld.

De lekengemeenschap is een zelfstandig verband binnen de dominicaanse beweging. Tegelijkertijd werken afzonderlijke leden en ook de gemeenschap als geheel samen met andere dominicaanse broeders en zusters ten behoeve van projecten op het terrein van pastoraat, vormingswerk, geloofsbezinning en maatschappelijke inzet.

Meer weten?

De DLN is  ingebed in de Orde der Dominicanen en daarnaast een vereniging, KvK 520 61 825, met ANBI status, nr. 850 284 132. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Klik hier voor het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020.

Snuffel eens door wat er allemaal op deze site is verschenen door te zoeken op ‘lekendominicaan’.

Lees Erik Borgman, Dominicaanse spiritualiteit. Een verkenning. Themanummer van het tijdschrift TGL, 144 blz., besteladres: e-mail: info@tgl.be.

Lees de serie over hoe lekendominicanen leven als religieus ‘in de wereld’.

Wat doet de DLN?

Lees het beleidsplan 2018-2022.