04 Februari 2019

Twee avonden over de Moderne Devotie, in Rotterdam

Ga naar overzicht

Deel op:

p donderdagen 21 en 28 februari 2019 verzorgt Mink de Vries (leraar en 'actuele devoot’) twee avonden over de moderne devotie in verleden, heden en toekomst.

Weinigen in de Randstad zijn bekend met de spiritualiteit en de charismata en de praktijk van de Devotio Moderna (innerlijke vernieuwing); in Nederland bekend onder De Moderne Devotie!

Mede in het kader van het boven genoemde presenteren we u een serie boeiende lezingen met als motto: De SPIRITUALITEIT EN DE CHARISMATA VAN DE MODERNE DEVOTIE, IN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST.

21 februari
Inleiding: over het ONDERWIJS, de ZORG en ONDERNEMINGSLUST, gekoppeld aan DE MISSIE van de MODERNE DEVOTIE. Met Erasmus en Gheyloven, specifiek gericht op de regio Rotterdam, en hun invloed op Europa. ( Voortgezet Onderwijs, Wetenschap en Universiteiten)

28 februari
De NUCHTERE MYSTIEK en de PRAKTIJK van de MODERNE DEVOTEN, in het leven van alledag. De manier waarop de Moderne Devoten spiritualiteit gestalte gaven in de dienst aan de naaste, gericht op het goed en recht doen, vanuit het gemeenschapsdenken.

De lezingen worden gehouden door: Dhr. Mink de Vries hij is een Actuele Devoot, bestuurslid van de Stichting Thomas a Kempis, godsdienst en maatschappijleraar en kerkelijk werker. Maakte een hertaling van de Navolging van Christus in jonge taal, waarvan inmiddels 14 drukken zijn verschenen. De Vries is nauw betrokken bij de oecumene, als voorzitter van de kerken in Overijssel en in Zwolle. Tenslotte is hij coördinator van de Actuele Moderne Devotie-beweging in Nederland.

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

Locatie: Citykerk Het Steiger, ingang: 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

Voor informatie/aanmelding: info@leerhuisspiritualiteit.nl, 0180-859955 of

Stichting Oecumenische Ontmoetingen: mail@oecumont.nl. tel.010-4220471

Donatie: €5,00 per avond

Op deze avonden ontvangen wij technische ondersteuning van Stichting Kloostertuin