20 Februari 2019

De Papiamentse Studiebijbel

Ga naar overzicht

Deel op:

oor het eerst is een studiebijbel uitgekomen in het Papiaments, de taal van Aruba, Bonaire en Curaçao. Oud-missionaris Wijbe Fransen werkte eraan mee.

Op 31 januari kwam ik terug van een bezoek aan Aruba en Curaçao. Ik was uitgenodigd om de presentatie van de studiebijbel in het Papiamentu bij te wonen in Curaçao.

Vanaf 2009, het jaar waarop ik voorgoed terugkeerde naar Nederland na een verblijf van 44 jaar op de Antillen, mocht ik in een klein interconfessioneel team van vier à vijf personen meewerken aan deze studiebijbel. Het werk was tweevoudig: de sinds 1997 uitgebrachte vertaling van de bijbeltekst reviseren en deze tekst voorzien van de nodige noten en achtergrondinformatie.

Terwijl mijn protestantse collega’s uitgingen van de Spaanse studiebijbel, gebaseerd op een vernieuwde editie van de vroegere protestantse Reina y Valera uitgave, putte ik uit de Franse Traduction Oecuménique de la Bible(TOB). Toch wel twee heel verschillende uitgaven!

wijbe studiebijbel

Wijbe Fransen 9midden) bij de presentatie.

Via Paratext, een handig computerprogramma van de United Bible Society, hielden we contact met elkaar: zij in Curaçao, ik aan de andere kant van de grote plas.

De gereviseerde bijbeltekst kwam reeds in 2014 uit; de studiebijbel werd pas recent (26 januari) in Curaçao gepresenteerd. De typesetting in Brazilië werd een drama van miscommunicatie en slecht werk en betekende minstens twee jaar uitstel.

Het drukwerk is gedaan in Zuid-Korea en werd een prachtige uitgave. Bijna was de officiële presentatie de mist ingegaan. De container met de boeken kwam pas de dag tevoren in bezit van de belanghebbenden!

Het werd een mooie avond in het landhuis Van Engelen. Er waren ruim honderd mensen aanwezig: de gouverneur mevr. Lucille George-Wout, bestuur van het bijbelhuis, het vertaalteam, vertegenwoordigers van de kerken, dansgroep, zangers, etc.

De interesse voor Gods Woord is bij de niet-katholieke broeders en zusters groter!

Er is gesproken, gebeden, gezongen, gedanst en natuurlijk gepresenteerd aan de gouverneur, vertegenwoordigers van de kerken, etc. Het voelde heel feestelijk en dankbaar, nu na zoveel jaren deze uitgave klaar was gekomen. ‘De eerste studiebijbel in een Creoolse taal’, werd er gezegd. Een Creoolse taal is een mengeling van meerdere talen. Een tweede uitgave zal dit jaar in Haïti uitkomen.

Wel bestaan er twee edities van deze studiebijbel: een protestantse en een katholieke (met de deuterocanonieke boeken). Er zijn in totaal 10,000 exemplaren gedrukt, waarvan 6.000 protestantse en 4.000 katholieke. Je zou het tegenovergestelde verwachten, waar de meerderheid op de drie benedenwindse eilanden katholiek is, maar de interesse voor Gods Woord is bij de niet-katholieke broeders en zusters groter!

Aan het eind van de avond, nadat alle sprekers gesproken hadden over de bijbel voor Curaçao, is ondergetekende opgesprongen om een kleine correctie aan te brengen, namelijk dat deze Bijbel ook voor Aruba, Bonaire en de vele Caribische mensen in Nederland bestemd was. Het speet me als Arubaan dat er geen presentatie in Aruba zou plaatsvinden, vanwege het losbarsten van het carnaval.

Wijbe Fransen OP