23 Januari 2019

Prekenboek Zwolle voor Paastijd

Ga naar overzicht

Deel op:

e Zwolse Dominicanenkerk kent een preekteam van pastores en theologen. In de advent en veertigdagentijd ontwikkelen zij een speciale verkondiging, puttend uit de rijkdom van de Bijbel. Dit nieuwe prekenboek verschijnt 27 januari.

Klik om te bestellen

door Jan Groot
De oorsprong van dit boek ligt in de Dominicanenkerk van Zwolle. Het is daar een traditie geworden om in de advent en de veertigdagen extra aandacht te besteden aan de verkondiging. We begeven ons daartoe buiten de gebaande paden van het ABC-leesrooster van de katholieke kerk.

Dat heeft een speciale reden. We willen de kans te baat nemen om de rijkdom van de Schrift dan breder dan anders naar voren te laten komen. Het is een groot goed om ook andere bijbelgedeelten te laten klinken dan die welke in het leesrooster staan aangegeven.

Hoe wij dat in Zwolle concreet doen, was al eerder te proeven. In 2016 verscheen, ook bij Berne Media, een soortgelijk boek als dit: Hij is mens geworden. Dominicaanse preken voor Advent en Kerstmis. (Van dit boek zijn nog een 30-tal exemplaren beschikbaar).

Wij nemen je voor de veertigdagen zes maal mee op verkenning. We doen dat aan de hand van zes reeksen met teksten uit het Eerste (of Oude) Testament. Ze zijn genomen uit respectievelijk de boeken Genesis, Exodus, Numeri, Job, Jona en Daniël.

Ernaast staat telkens een evangelietekst die het betreffende gedeelte uit de Oude Schrift in verbinding brengt met de persoon en de weg van Jezus. Naast deze zes reeksen vind je in dit boek ook speciaal bezinningsmateriaal voor Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, én voor het feest van Pasen zelf.

Dit boek draagt de titel: Zijn leven gegeven. Het geheel wordt gedragen door het geloofsbesef dat het leven van Jezus ten einde toe wordt getekend door zijn levensinzet voor de goede zaak van Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

In de Zwolse Dominicanenkerk behartigt een brede groep voorgangers de verkondiging. Dat brengt een boeiende verscheidenheid met zich mee, binnen de éne bedding van de dominicaanse traditie. De volgende vijf pastores komen in dit boek het meest aan bod: René Dinklo OP, Jozef Essing OP, Jan Groot, Anneke Grunder OP, Corinne van Nistelrooij.

Daarnaast vindt u bijdragen van Evert van den Berg OP, Wijbe Fransen OP, Hans Schoorlemmer en Baptiste Tuin OP. Voor het beginartikel over de veertigdagen en Pasen, de inleidende bijbelse notities en voor de algehele redactie tekent Jan Groot. Bij iedere bijdrage wordt de betreffende auteur vermeld.

Klik hier voor bestelinformatie

www.kloosterzwolle.nl